Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Zápis z jednání PGT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.12.2017 15:20:38
Zápis z jednání PGT

Parlament GT se sešel k jednání 8. prosince 2017. Devět dní na to byl zápis zaslán řediteli školy k vyjádření. Níže je tedy uveden zápis včetně ředitelových poznámek a odpovědí.

První bod našeho programu byla akce na pololetí, kdy bychom šli do kina. Z důvodu častých hromadných akcí se kino přesunulo na dny přijímacích zkoušek (12. a 13. dubna). Vybrali jsme 4 filmy Antropoid, Dunkerk, Hacksaw Ridge a Zakladatel. Prosíme Vás o zařazení kina do plánu akcí 12. nebo 13. dubna. Další podrobnosti bychom řešili s paní Ševčíkovou a panem Vašků.

S výběrem data i filmů souhlasím. Pokud bude v distribuční síti některý z nich k dispozici, objednáme ho. Ve dnech 12. a 13. dubna budou probíhat přijímací zkoušky a všechny třídy tedy budou muset mít program mimo areál školy. Některé mohou jet na exkurze a některé mohou jít do kina a na případně na nějakou kratší exkurzi.

Další bod našeho programu se týkal topení, vody a záchodů.

V učebně 91 a 85 skoro neteče voda, učebně 45 je velmi horko a v učebně 11 šumí trubky natolik, že třídy 8.C a 7.B prosí, aby se tam nekonaly maturitní zkoušky.

Děkuji za nahlášení nedostatků týkajících se vodovodů - nevěděl jsem o nich. Pošlu tam instalatéry. O problémech s topením vím, a řeším je. V době ústních maturit se však již netopí, a tak problém v č. 11 nehrozí.

Co se týče záchodů, na budově B chybí utěrky a nefunguje fukar. U holek na stejné budově nefunguje už dlouho záchod. Prosíme o brzké napravení těchto technických nedostatků.

Děkuji za nahlášení - nápravu zařídím.

Zástupce 4.A prosí o nainstalování další kamery v kolárně z důvodu krádeže. 

V kolárně kamera je a pokud tam dojde k nějaké krádeži, tak je vždy poškozený odškodněnn. Škola je pojištěná. Jen je třeba mít kolo zamknuté.

Zdeněk Bergman