Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Školská rada
Zápis z jednání školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.02.2018 17:31:07
Zápis z jednání školské rady GT

Dne 5. února 2018 se na svém prvním zasedání sešla nově zvolená školská rada Gymnázia Teplice. Nově má pouze šest členů:

Výsledky voleb 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2018 09:31:54
Výsledky voleb 2018

Vyhlašuji výsledky voleb do školské rady GT. Ty proběhly od 22. listopadu 2017 (1. kolo) do 5. ledna 2018 (koenc 2. kola). Na základě rozhodnutí zřizovatele byl počet šlenů školské rady snížen z devíti na šest. Zde jsou výsledky:

Volby do školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.12.2017 22:18:26
Volby do školské rady GT

Vážení rodiče nezletilých žáků a vážení zletilí žáci, od 27. prosince 2017 do 4. ledna 2018 můžete z rodičovského účtu v anketě na Bakawebu hlasovat a vybírat svého zástupce do školské rady GT. Získali jsme jen dva kandidáty, takže volba je docela jednoduchá...

Volby do školské rady GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.12.2017 15:38:09
Volby do školské rady GT

Představujeme vám kandidáty do školské rady Gymnázia Teplice. Ti byli navrženi a s kandidaturou vyhlásili souhlas. Z každé skupiny kandidátů budou voleni dva. Nyní budou mít voliči, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a ve druhé skupině učitelé GT, mít 14 dnů na zvažování, koho zvolit. Zde je kandidátní listina:

Vyhlášení voleb do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.11.2017 20:03:14
Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu se Zřizovací listinou školské rady Gymnázia TepliceVolebním řádem školské rady vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Vzhledem k poklesu počtu žáků bude mít nová rada jen šest namísto dosavadních devíti členů.

Zasedala školská rada GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2016 17:32:21
Zasedala školská rada GT

30. listopadu 2016 proběhlo zasedání školské rady GT. Ředitel školy na něm členům rady představil Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/16, popsal finanční plán na rok 2017 a pohovořil o dalších plánech školy. Výroční zprávu školská rada schválila, ostatní body projednala a vzala na vědomí.

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2014 20:10:05
Výsledky voleb 2014

Vyhlašuji výsledky opakovaných voleb do školské rady GT. Při druhé volební výzvě, která byla uzavřena 29. listopadu 2014 byla členkou školské rady zvolena Mgr. Kamila Panešová. Nikdo z dalších kandidátů nedosáhl potřebné hranice 10 % hlasů všech oprávněných voličů. Proto jsem zbývajícími členy školské rady jmenoval Ing. Bohumila Fišera a Ing. Marcelu Kučerovou.

Volby do školské rady - opakovaná výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.11.2014 18:58:41
Volby do školské rady - opakovaná výzva

V souladu s bodem 14. článku III. volebního řádu školské rady Gymnázia Teplice vyhlašují opakované volby zástupců rodičů a zletilých žáků do školské rady, a to v termínu od 26. listopadu 19:00 do 29. listopadu 2014 24:00. Volba se opět provádí prostřednictvím ankety v informačním systému Bakaláři z rodičovského účtu. Připomínám, že ke zvolení je třeba, aby kandidát dostal nejméně 10 % hlasů oprávněných voličů, což je 78 hlasů.

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2014 22:09:58
Výsledky voleb 2014

Včera 24. listopadu 2014 bylo ukončeno hlasování ve volbách zástupců rodičů a zletilých žáků a učitelů do školské rady Gymnázia Teplice. Zatímco tři reprezentanti učitelů byli zvoleni, tak zástupci rodičů a zletilých zástupců nikoliv. Nikdo z kandidátů totiž nedosáhl 10 % hlasů všech oprávněných voličů, což je podmínkou pro zvolení danou volebním řádem.

Volby do školské rady - opakovaná výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.11.2014 08:44:29
Volby do školské rady - opakovaná výzva

Vážení rodiče neplnoletých žáků, plnoletí žáci a kolegové, od pátku 21. až do pondělí 24. listopadu 2014 (do půlnoci) můžete volit své zástupce do školské rady Gymnázia Teplice. Do nědělní půlnoci volilo jen 12 % voličů. Volí se elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři. Plnoletí žáci volí prostřednictvím rodičovských účtů. Po přihlášení zvolte v menu na horní liště Ankety. Prosím, projevte svou vůli. Děkuji, Zdeněk Bergman.

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.11.2014 21:18:27
Volby do školské rady

Vážení rodiče neplnoletých žáků, plnoletí žáci a kolegové, od pátku 21. až do pondělí 24. listopadu 2014 (do půlnoci) můžete volit své zástupce do školské rady Gymnázia Teplice. Volí se elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři. Po přihlášení zvolte v menu na horní liště Ankety. Prosím, projevte svou vůli. Děkuji, Zdeněk Bergman.

Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.10.2014 11:46:24
Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice

Protože stávající školské radě vyprší mandát 30. listopadu 2014 vyhlašují v termínu, který o 30 dní předchází tomuto datu volby do školské rady Gymnázia Teplice. Všechny oprávněné voliče vyzývám k předkládání návrhů kandidátů dle bodu 4. níže uvedeného postupu.

Výsledky doplňovacích voleb
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.11.2013 11:11:10
Výsledky doplňovacích voleb

Ve dnech 18. - 19. listopadu proběhly doplňovací volby do školské rady GT. Zúčastnilo se rovných 20 % oprávněných voličů. Na prvním místě se umístila Ing. Marcela Kučerová se 173 hlasy a na místě druhém Bc. Alena Pavlištíková se 144 hlasy. Novým reprezentantem zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se tedy stává Ing. Kučerová.

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.11.2013 09:03:39
Volby do školské rady

Připomínáme, že 18.-19. listopadu 2013 mohou zákonní zástupci a plnoletí žáci hlasovat ve volbách svého zástupce ve školské radě GT. Využijte svého práva. Otevřte si Bakaweb a vyplňte hlasovací anketu.

Zápis z jednání školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.11.2013 09:08:59
Zápis z jednání školské rady

Dne 21. října 2013 proběhlo zasedání školské rady GT. Volil se nový předseda a schvalovaly se důležité dokumenty.

Kandidáti do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.11.2013 14:25:32
Kandidáti do školské rady

Dnes 4. listopadu 2013 uzavřela volební komise 1. kolo doplňovacích voleb do školské rady GT a předložila řediteli školy všechny potřebné doklady pro zahájení 2. kola. Nyní je do 17. listopadu čas na představení kandidátů. Ve dnech 18. a 19. listopadu pak proběhne samotná volba. Do školské rady kandidují na jedno uvolněné místo zástupců rodičů a zletilých žáků dva kandidáti:

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.10.2013 21:21:46
Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Protože jeden člen Školské rady Gymnázia Teplice ztratil mandát, vyhlašuji dnešním dnem 11. října 2013 doplňovací volby do školské rady. Podrobný text vyhlášení se všemi podmínkami pro navrhování kandidátů a účast ve volbách včetně termínů najdete zde. A také v systému Bakaweb.

Zápis z jednání školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.12.2012 21:40:43
Zápis z jednání školské rady

26. listopadu 2012 zasela školská rada Gymnázia Teplice. Na programu měla projednání výroční zprávy, finančního plánu a dalšího vývoje školy.

Zápis z jednání školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.02.2012 14:51:20
Zápis z jednání školské rady

27. února 2012 se uskutečnilo 10. zasedání školské rady Gymnázia Teplice.

Výsledky voleb 2011
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.01.2012 00:27:41
Výsledky voleb 2011

V prosinci 2011 se uskutečnily třetí volby do školské rady Gymnázia Teplice. Další tři členy jmenuje Ústecký kraj.