Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Školení učitelů

V současnosti nabízíme tyto kurzy:

Příprava výuky s interaktivní tabulí Smart Board

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU

výpočetní technika a informatika

Moderní výuka jazyků s uplatněním ICT

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií

angličtina

Efektivní práce s MS Office na přípravě projektových materiálů

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
ředitelé škol a školských zařízení

výpočetní technika a informatika

Digitální grafika ve výtvarné výchově

pedagogové volného času
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé 2.stupně ZŠ

výtvarná výchova

Využití freewarových programů a internetu při výuce

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií

mediální výchova


Od 29. února 2012 jsme certifikovaným střediskem pro výše uvedené kurzy. Akreditaci udělilo MŠMT pod č. j.: MŠMT - 5956/2012-25-63.

Minimální počet účastníků je 6.

Cena za jednoho účastníka je 1 000 Kč.

Příprava výuky s interaktivní tabulí Smart Board (se zaměřením na biologii) Rozsah kurzu je 8 hodin (2 odpoledne). Obsahuje např. ukázky pracovních listů, ukázky z vlastních hodin biologie, tipy z galerie programu Smart Notebook a využití hlasovacího zařízení Smart Response. Dále bude ukázka některých metod využitelných v různých předmětech (bingo, domino, pexeso, metody s prvky dramatické výchovy). Účastníci dostanou sadu tištěných materiálů a taky je pro ně připraveno občerstvení. Lektorky: Mgr. Monika Krausová a Mgr. Iva Šimková.

Školení pro učitele chemie potřebné pro získání oprávnění manipulovat s chemikáliemi dle zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 350/2011 Sb.

Školitelem je Mgr. Tomáš Sedlák nositel osvědčení o autorizaci ministerstva životního prostředí ČR č. 530/662/02.

Termín školení: V případě zájmu aspoň 6 lidí, je možné termín dohodnout.

Místo školení: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, budova A, 2. patro, učebna č. 26

Osvědčení: Všichni účastníci obdrží hned na místě osvědčení o absolvování školení.

Účastnický poplatek je 150 Kč a je možné uhradit ho při prezenci na místě nebo na účet u Komerční banky Teplice 70 340 013 828 501 / 0100, jako variabilní symbol uvést IZO školy (např. 102 465 363) a u prezence odevzdat kopii příslušného bankovního výpisu.

Přihlášení je možné nejlépe e-mailem na adresusedlak@gymtce.cz nebo písemně na adresu gymnázia. Je třeba uvést (kvůli podkladům pro osvědčení) jméno, datum narození, školu působení a pro komunikaci (telefon nebo e-mail).

Samolepky: Na objednávku jsme schopni dodat samolepky potřebné k označování chemikálií symboly vyjadřujícími jejich nebezpečnost. Cena za 1 ks je 0,50 Kč.

Přírodovědný inspiromat
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.03.2017 10:54:48
Přírodovědný inspiromat

Dne 8. března 2017 odpoledne se konal na Gymnáziu Teplice Přírodovědný inspiromat, kde se 10 našich učitelů a 22 učitelů z dalších škol Ústeckého kraje inspirovalo na tradiční akci pro vyučující chemie, biologie a fyziky. Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Jakub Jermář z KDF MFF UK pro ně přichystali spoustu zajímavých experimentů s měřícím systémem Vernier. I. Kuboňová

Seminář sbormistrů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.04.2016 19:10:55

O víkendu 1. - 3. dubna 2016 se u nás konal seminář sbormistrů. Lektoři p. Jurij Galantenko (Ostravská univerzita) i p. Luboš Hána (UJEP) předávali účastníkům své zkušenosti a důležité poznatky z oblasti sborového dirigování a metodiky práce se sborem. K. Martínková

Seminář sbormistrů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.04.2016 14:20:54
Seminář sbormistrů

Víkend od 1. do 3. dubna 2016 bude několik učitelů trávit na GT. Koná se zde totiž (už poněkolikáté) setkání sbormistrů středoškoských pěveckých sborů. 

Přírodovědný inspiromat
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2015 14:44:30
Přírodovědný inspiromat

Akce je určena pro učitele přírodopisu (biologie), chemie, fyziky a dalších přírodovědných oborů, trvá zhruba 90 minut a je zdarma. Organizují ji pracovníci Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze a společnosti Edufor. Na Gymnáziu Teplice inspiromat proběhne 17. března 2015 od 14:00. 

Seminář pro učitele
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.03.2014 08:43:21

19. března 2014 se na GT sešlo celkem 61 učitelů z teplických škol na semináři k projektu Aquamundi. Účastníci se seznámili s projektem a pak se rozdělili do skupin podle svých aprobací. Jednotlivé dílny byly zaměřené na využití měřícího systému Vernier ve fyzice a biologii, na využití tabletů při výuce anglického jazyka a výtvarnou i hudební výchovu pro učitele 1. stupně ZŠ. Zájemci si také mohli prohlédnout Didaktický park a zrekonsturovanou laboratoř chemie s čerpadly. Odbornou náplň doplnilo vystoupení skupiny Boomwhackers. Seminář byl úspěšný a účastníci odcházeli z GT spokojeni. I. Kuboňová

Využití interaktivní tabule ve výuce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2013 10:14:06
Využití interaktivní tabule ve výuce

Ve dnech 13. a 15. května 2013 proběhlo na GT školení učitelů ZŠ Neštěmice. Mgr. Monika Krausová ukazovala, jak efektivně využít moderní didaktickou techniku k tomu, aby výuka byla názorná, zajímavá, interaktivní a účinná. Komenský by měl radost.

Mentoring - vedení druhých
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.03.2013 17:37:14
Mentoring - vedení druhých

Gymnázium Teplice ve spolupráci s NIDV nabízí učitelům účast na vzdělávacím programu Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu. Kurz se uskuteční v dubnu a květnu 2013. Je vhodný pro učitele, kteří mají na starost uvádění nováčků do pedagogického života.

Seminář Klubu sbormistrů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.03.2013 17:31:51
Seminář Klubu sbormistrů

Canzonetta se stala již pravidelným pořadatelem soutěžní přehlídky středoškolských sborů - CPSPS. Letos na ni nově navazuje seminář Klubu sbormistrů, který se koná 5.-7.4.2013 na naší škole. Ať už jste začínající sbormistr nebo máte zkušenosti, je tento seminář právě pro vás! Neváhejte a přihlašte se. Bližší informace získáte zde. Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. března 2013. K. Martínková

Seminář pro sbormistry
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.01.2013 19:08:31
Seminář pro sbormistry

NIPOS-ARTAMA a Gymnázium Teplice (sbor Canzonetta) pořádají ve dnech 5. - 7. dubna 2013 seminář Klubu sbormistrů pro zájemce z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Hlavním lektorem je Jurij Galatenko z PF Ostravské univerzity. Více informací naleznete zde: http://www.nipos-mk.cz/?p=19317. K. Martínková

Interaktivní tabule
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.03.2012 13:24:01
Interaktivní tabule

Příprava výuky s interaktivní tabulí Smart Board (se zaměřením na biologii) Rozsah kurzu je 8 hodin (2 odpoledne). Obsahuje např. ukázky pracovních listů, ukázky z vlastních hodin biologie, tipy z galerie programu Smart Notebook a využití hlasovacího zařízení Smart Response. 

Kurzy pro učitele ZŠ i SŠ
06.04.2011 03:43:55
Kurzy pro učitele ZŠ i SŠ

Nabízíme řadu kurzů z oblasti práce s IT, všechny akreditované v rámci DVPP!