Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Uchazečům o studium
Přihlášky ke studiu - 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.03.2018 16:57:07
Přihlášky ke studiu - 2018

1. března 2018 byl poslední možný termín k podání přihlášky ke studiu na GT. Obdrželi jsme 187 přihlášek do čtyřletého studia a 84 přihlášek do studia osmiletého. Připomínáme, že každý uchazeč bude konat přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Časový harmonogram zkoušek je zde

Cvičné přijímačky 2018 – řešení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.02.2018 22:56:11
Cvičné přijímačky 2018 – řešení

Klíče správných řešení testů z M a Čj pro žáky z 9. tříd, kteří konali cvičné přijímací zkoušky dne 1. února 2018 naleznete zde. Žáci si mohou testy i řešení stáhnout a snadno zjistit, jak při testech „nanečisto“ uspěli. M. Řeháková

Cvičné přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2018 22:48:55
Cvičné přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd

1. února 2018 se konaly cvičné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium. Celkem se dostavilo 123 žáků z různých základních škol (loni přišlo 85). Převažovali žáci ze ZŠ Metelkovo nám., ZŠ Buzulucká, ZŠ Bílá cesta a z Dubí. 

Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2018 15:39:07
Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd

Dne 1. února 2018  organizuje Gymnázium  Teplice cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd. Zájemci o cvičný test z M a Čj se mohou hlásit zde. Přijímačky nanečisto proběhnou od 14:00 do 16:30 v prostorách gymnázia a bude se jednat o testy připravené společností CZVV (tzv. CERMAT). Žáci tak mají možnost si přijímací zkoušky vyzkoušet přímo v reálném prostředí gymnázia. S sebou si přinesou jen psací  a rýsovací potřeby. Přihlašovat se můžete do 26. ledna 2018 do 12:00 hodin. Poté bude přihlašování ukončeno. M. Řeháková

Časový rozvrh přijímacího řízení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2018 17:59:46
Časový rozvrh přijímacího řízení

MŠMT stanovilo svým sdělením z 12. ledna 2018 jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek na střední školy. Originál najdete zde a nahlédnout můžete hned tady:

Den otevřených dveří na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.11.2017 15:48:18
Den otevřených dveří na GT

V sobotu 2. prosince 2017 od 9:00 do 12:00 budou (skoro) všechny dveře na Gymnáziu Teplice otevřené. Učitelé i žáci budou ukazovat návštěvníkům, jak to na gymnáziu vypadá, jaké je vybavení učeben, laboratoří, tělocvičen. Připraveny budou i ukázky výuky, soutěže či pokusy. Otevřen bude školní Biopark s více než sto padesáti druhy zvířat a Didaktický park s interaktivními exponáty. Přijďte se podívat!

Přijímačky nanečisto
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.11.2017 20:18:43
Přijímačky nanečisto

Společnost Scio nabízí žákům 5. a 9. tříd ZŠ možnost vykoušet si přijímací testy na střední školy. Seznámí se s testy, organizací i prostředím a při samotných zkouškách budou bez stresu. První termín je 2. prosince 2017. Zkoušky proběhnou na Gymnáziu Teplice. Více zde.

Informace pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.07.2017 13:50:35
Informace pro rodiče nováčků

Přinášíme informace pro nově přijaté žáky a jejich rodiče. 4. září 2017 začne školní rok a nováčci hned zpočátku budou mít náročný program sloužící k seznámení s novým prostředím i novými lidmi. Zde jsou podrobné instrukce pro 1.A, 5.B a D a pro 5.C, E a F.

Rozdělení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2017 23:57:53
Rozdělení nováčků do tříd

Ve školním roce 2017/18 budeme mít jednu primu s 30 žáky. V nových kvintách bude 132 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pokročilosti v nich. Dále jsme přihlíželi k pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde:

Distanční studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 17:58:43
Distanční studium

Ředitel Gymnázia Teplice vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu oboru 79-41-K/41 do distanční formy studia. Přihlášky je možné odevzdat do 29. června 2017. Předpokládaný maximální počet přijímaných je 20. Další podrobnosti jsou zde. Více informací u RNDr. Věry Ševčíkové.

Informace pro nováčky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 13:43:42
Informace pro nováčky

Přijatých uchzečů, kteří v květnu 2017 odevzdali zápisový lístek na Gymnáziu Teplice, je 30 pro osmileté studium a 133 pro čtyřleté studium. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme v červnu. Také přidáme informace o organizaci prvních dní nového školního roku. Nováčci ani jejich rodiče tedy nyní nemusí činit žádné kroky týkající se nástupu na GT. Stačí, když se občas podíváte na tento web do záložky Uchazčům o studium/Nováčkům.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.04.2017 17:28:14
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Ti, kteří nebyli přijati ke studiu na GT, si mohou prohlédnout spis a následně (pro urychlení procesu odvolání) vyzvednout rozhodnutí v podatelně GT v úterý 2. května 2017 od 8:00 d0 18:00 a ješte ve středu od 8:00 do 10:00. Pak budou dopisy předány poště. Poučení o odvolání

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 22:17:22
Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Pro školní rok 2017/18 jsme měli 168 uchazečů- jeden se nedostavil. Výsledky jsou tady. Všechny přijaté vyzývám, aby do 10 pracovních dnů odevzdali zápisový lístek. Jinak jejich právo nastoupit na Gymnázium Teplice zanikne. Zápisový lístek a také anketní lístek s volbou cizích jazyků lze odevzdat v podatelně GT (Čs. dobrovolců 11) každý den do 18:00 - nebo zaslat poštou.

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 20:28:38
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Ze 95 ucházečů se ke zkouškám ve dnech 18. a 20. dubna 2017 dostavilo 94. 29 bylo přijato, další nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu. Výsledky jsou zde. Přijaté vyzývám, aby odevzdali zápisový lístek a také anketní lístek s výběrem cizích jazyků. Musí tak učinit do 9. května - podatelna je otevřená do 18:00 (případně lze zaslat poštou).

Výsledky přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 10:03:49
Výsledky přijímacích zkoušek

Dnes 28. dubna 2017 v rozmezí 10:00 až 12:00 dostaneme z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání údaje o úspěšnosti uchazečů o studium u nás v testech z matematiky a českého jazyka. Data převedeme do našeho systému, připočteme body za ZŠ a sestavíme žebříčky. Ty pak zveřejníme. Ale chvíli to potrvá. Vydržte do večera.

3. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.04.2017 08:43:07
3. den přijímacích zkoušek

19. dubna 2017 je druhý termín prvního kola pro uchazeče z devátých tříd. Týká se 44 žáků. Výsledky testů z matematiky a českého jazyka se budou jednotlivým školám oznamovat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 28. dubna. My k bodům za testy přidáme body za ZŠ, sestavíme žebříček a rozhodneme o přijetí. Pak výsledky zveřejníme.

2. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2017 09:11:44
2. den přijímacích zkoušek

18. dubna 2017 pokračují přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 89 uchazečů o osmileté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy bude uchazečům k dispozici studovna ve 3. patře. Opustit prostor školy mohou jen v doprovodu rodičů.

1. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.04.2017 12:06:26
1. den přijímacích zkoušek

12. dubna 2017 začínají přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 125 uchazečů o čtyřleté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy musí uchazeči opustit prostor školy.

Počet přihlášek ke studiu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.02.2017 16:49:09
Počet přihlášek ke studiu

Do dnešního dne 28. února 2017 jsme zaregistrovali přihlášky ke studiu od 167 uchazečů o čtyřleté studium a 92 o studium osmileté. V případě čtyřletého studia si GT napsalo jako první volbu 125 uchazečů. Dalších 42 nás má na druhém místě. V případě čtyřletého studia je to o 7 méně než loni.

Přihlášky ke studiu na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.02.2017 19:17:37
Přihlášky ke studiu na GT

Chcete-li studovat na Gymnáziu Teplice, je nejvyšší čas chystat si přihlášku. Doručená totiž musí být do 1. března 2017. Formulář obdržíte ve své škole (obvykle od výchovného poradce) nebo si ho stáhněte (a to je lepší varianta, protože je snadněji vyplnitelný) z našeho webu. Více zde.