Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Složení rady

Rada školy má 6 členů.

Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: 

  • Mgr. Kamila Panešová - předsedkyně

  • Ing. Bohumil Fišer

Dva členové zvolení učiteli školy:

  • Mgr. Martin Rak

  • Mgr. Stanislav Vašků

Dva členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Bc. Hynek Hanza

  • PhDr., Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D, MBA