Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Složení rady

Rada školy má 9 členů.

Tři členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: 

  • Mgr. Kamila Panešová

  • Ing. Bohumil Fišer

  • Ing. Marcela Kučerová

Tři členové zvolení učiteli školy:

  • Mgr. Miloš Kejzlar

  • Mgr. Hana Hejhalová

  • Mgr. Stanislav Vašků

Tři členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Ing. Jiří Hora

  • Ing. Tomáš Minařík

  • Petr Vlček