Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Vědci
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.04.2017 12:42:46
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Dnes 7. dubna 2017 navštívil při příležitosti konání krajského kola biologické olympiády kategorie B naši školu předseda její ústřední komise - významný český biolog prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Je vodoucím katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.02.2017 16:43:41
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

23. února 2017 přednášel na Gymnáziu Teplice pan profesor Cihlář z Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Jeho přednáška pro vybranou skupinu septimánů se jemnovala Síla a meze matematického myšlení. Byla o mezích axiomatické výstavby, zmíněn byl Dirichletův princip a Fermatova věta.

Prof. MUDr. Josefa Donát, DrSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.05.2016 10:00:05
Prof. MUDr. Josefa Donát, DrSc.

20. května 2016 navštívil GT pan profesor Donát - gynekolog a porodník a organizátor zdravotnické pomoci rozvojovým zemím. Na naší škole stihl dvě přednášky. Ta první Úskalí české zdravotnické pomoci v rozvojových zemích byla určena žákům septim. Druhá Africký večer aneb s doktorem Holubem do Afriky byla pro veřejnost. Fotografie jsou z té podvečerní.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.05.2016 10:01:52
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Porozumění Koránu - tak zní název přednášky, se kterou do auly Gymnázia Teplice v neděli 8. května 2016 v 16:00 přijede renomovaný odborník - přední český islamolog, arabista, afrikanista a vysokoškolský pedagog prof. Luboš Kropáček. Jde o akci určenou veřejnosti a všichni zájemci jsou tedy srdečně zváni. Akci připravila Muslimská obec Teplice.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.05.2016 21:13:37
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Jak funguje imunitní systém. Takový byl název dnešní (5. května 2016) přednášky Prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR a profesora imunologie na PřF UK v Praze. Velmi zajímavé povídání o mechanismech imunitního systému, očkování a léčbě autoimunitních onemocnění bylo určeno studentům biologického semináře, kteří se zapojili do diskuse a dozvěděli se mnoho zajímavého z výzkumu i z praxe. Monika Krausová

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 17:21:31
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Dnes 5. dubna 2016 nás po letech opět navštívil Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z MFF UK Praha. Tentokrát svou přednáškou na téma Částice ve fyzice připravil naše žáky na cestu do švýcarského CERNu. Ta se uskuteční na konci dubna. Organizátorem je Mgr. Eva Mojžišová.

Ing. Otokar Dragoun, DrSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.03.2016 12:31:53
Ing. Otokar Dragoun, DrSc.

V úterý 15. března 2016 se pro studenty semináře a nadskupiny fyziky konala přednáška Ing. Otokara Dragouna, DrSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR s názvem Tajuplné neutrino. Studenti se dověděli, jak tato hypotetická částice zachránila zákon zachování energie i proč bylo tak nesnadné prokázat její existenci. I. Kuboňová

Mgr. Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2016 14:09:39
Mgr. Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D.

Dne 7. ledna 2016 navštívil Gymnázium Teplice primatolog Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D., absolvent teplického gymnázia a vyprávěl studentům biologických seminářů (8. a 7. ročník) o výzkumu opic v mangrovových bažinách na ostrově Borneo, o ochraně indonéské přírody a o tom, jak náš každodenní život ovlivňuje budoucnost deštných pralesů na druhém konci světa.

Prof. Vladimíra Dvořáková, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.03.2015 09:37:08
Prof. Vladimíra Dvořáková, CSc.

19. března 2015 navštívila naši školu paní profesorka Vladimíra Dvořáková, vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise České republiky. Septimánům radila jak si vybrat vysokou školu a večer měla ještě setkání s veřejností, na kterém se debatovalo o školství a také o komunální politice.

Mgr. Jan Kavan
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2014 13:43:27
Mgr. Jan Kavan

Tajemník Centra polární ekologie, ketré je součástí je součástí Katedry biologie ekosystémůPřírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mgr. Jan Kavan přednášel 20. ledna 2014 o českých výzkumech na Špicberkách. Jan Kavan je absolventem GT z roku 2000.

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2013 09:36:10
Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Ve dnech 16. a 17. ledna 2013 přednášela žákům bilogických seminářů doc. RNDr. J. Málková, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Hovořia na téma Geoekobiologická charakteristika vybraných území Laponska a porovnání s krkonšskou tundrou.

Doc. RNDr. Jitka Málková
23.03.2012 15:49:45
Doc. RNDr. Jitka Málková

Ve dnech 15. a 21. března 2012 přednášela žákům bilogických seminářů doc. RNDr. J. Málková, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Hovořia o biodiverzitě a invazivních rostlinách. Paní docentka si také prohlédla škola a zvláště pak náš biopark.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.03.2012 17:41:13
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE

Dnes 19. března 2012 odpoledne navštívil GT prof. PhDr. Martin Hilský a hudební skladatel Daniel Dobiáš s pořadem Tak trochu shakespearovská pošta. Pořad připomíná 400. výročí vydání Sonetů W. Shakespeara. 7.C, D, E a F měla možnost vyslechnout recitaci a hudební ztvárnění slavných Shakespearových sonetů. Pan Hilský, překladatel z angličtiny a shakespearolog, byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. Byl také vyznamenán Medailí za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství, obdržel  Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo. Byl ředitelem Ústavu anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě UK, od roku 2010 působí na FF Jihočeské univerzity. Zde vede semináře k anglické literatuře a každý týden přednáší na shakespearovská témata.

Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.11.2011 20:39:16
Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 zavítal na naši školu absolvent Gymnázia Teplice docent Vladimír Salač z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, který je odborníkem na problematiku keltského osídlení v českých zemích. Studenti dějepisného semináře vyslechli přednášku o Keltech na Teplicku a hlavně zajímavé informace o keltské obchodní cestě podél Labe -  v tomto oboru nemá pan docent Salač v Čechách konkurenci. Pan docent jako správný patriot daroval do naší knihovny dvacetisvazkovou všeobecnou encyklopedii Das lexikon mit dem besten aus der Zeit. Děkujeme. Jiří Řehák

Ing. Petr Mach, Ph. D.
08.04.2011 16:11:44
Ing. Petr Mach, Ph. D.

V pátek 8. dubna 2011 měli studenti naší školy možnost setkat se s členem sdružení Mladí konzervativci, členem tzv. „Bezděkovy komise“ pro důchodovou reformu a mimo jiné bývalým externím poradcem prezidenta republiky V. Klause pro ekonomiku. Byl ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku, dnes působí jako vysokoškolský učitel ekonomie. Tématem besedy byla problematika státního rozpočtu, státního dluhu a finanční otázky eurozóny. Besedy se zúčastnily třídy 6.B, 7.E, 8.B a 8.E. S. Vašků

Více o Ing. Machovi zde.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
10.03.2011 17:07:50
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

9. března 2011 se v aule Gymnázia Teplice uskutečnilo setkání učitelů základů společenských věd s přední českou socioložkou paní Jiřinou Šiklovou na téma Humanitní vědy na SŠ základem pro koncepční myšlení. Organizátorem akce byla Pedagogicko psychologická poradna Teplice.

Více o p. Šiklové zde.

Ing. plk. Vladimír Remek
18.06.2010 19:11:09
Ing. plk. Vladimír Remek

7. června 2010 naši školu navštívil 1. československý kosmonaut pan Vladimír Remek. Při besedě se žáky dokázal svým zajímavým projevem zaujmout a jeho odpovědi na četné dotazy daly studentům představu nejen o práci kosmonauta, ale také o tom, že člověk může v životě dosáhnout mnoho, pokud je ovšem ochoten tvrdě pracovat, mít pevnou vůli a dokáže-li si sáhnout do svědomí a přiznat si své chyby. Na foto z návštěvy se můžete podívat zde.

Pan Remek je nyní poslancem Evropského parlamentu, takže beseda se může týkat i této oblasti. Podívejte se na jeho oficiální stránku zde.

Pavel Vladimirovič Vinogradov
10.10.2009 17:21:48
Pavel Vladimirovič Vinogradov

7. října 2009 nás navštívil pan Pavel Vinogradov. Návštěva se uskutečnila v rámci Community Day ASE XXII Planetary Congress v Praze. Ruský kosmonaut - účastník dvou kosmických letů a nositel vyznamenání hrdina Ruské federace byl hostem Gymnázia Teplice, Teplické kosmické kanceláře a města Teplice.

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
10.06.2009 17:36:57
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

6. června 2008 se v rámci projektu Otevřená věda regionům uskutečnila přednáška docenta Černého z Přírodovědecké fakuty Univerzity Karlovy na téma buněčné biologie. Posluchači byli učitelé z Gymnázia Teplice i dalších škol našeho okresu.

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
09.06.2009 17:54:56
RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

5. června 2008 vysvětloval pan doktor Dolejší návštěvníkům přednášky konané v rámci projektu Otevřená věda regionům, jak je Česká republika zapojena do mezinárodní spolupráce v oblasti částicové fyziky. Předášející je pracovníkem Ústavu částicové a jaderné fizyky AV ČR a přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Více najdete na osobních stránkách zde.