Gymnázium Teplice
Hlavní menu
O projektech

Jde o akce dlouhodobé či krátkodobé ale významné
Podpora zájmu o exaktní vědy
  • Projekt uskutečňovaný na základě dlouhodobé podpory firmou ČEZ (Elektrárna Ledvice) a v posledních letech její nadací Duhová energie. Více zde.
Centrum Internetu
  • Gymnázium Teplice se od dubna 2003 stalo centrem Internetu v rámci Národního programu počítačové gramotnosti organizovaného ministerstvem informatiky. Více zde.
Zapojte se do soutěže o návrh projektového dne
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.03.2016 11:13:21
Zapojte se do soutěže o návrh projektového dne

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž o návrh na uspořádání projektového dne na téma "Umění žít spolu". Hlavním úkolem soutěže "Umění žít spolu" je sestavení návrhu programu projektového dne, který umožní veřejnosti a zejména mladým lidem seznámit se s problematikou inkluze a kulturní rozmanitosti v daném regionu.

Erasmus+: Mládež v akci
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.08.2014 20:33:04
Erasmus+: Mládež v akci

Program je určen pro mimoškolní práci s dětmi a mladými lidmi ve věku od 13 do 30 let (pořádání volnočasových akcí, sportovních, uměleckých a dalších aktivit, apod.). Nejbližší termín pro podání žádosti do programu Mládež v akci je 1. října 2014.

Proč se účastnit soutěže SOČ a AMAVET?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.05.2014 12:58:35
Proč se účastnit soutěže SOČ a AMAVET?

Studenti z České republiky, kteří se s výsledky své práce prosadí v národních soutěžích AMAVET a SOČ je mohou každoročně představit na celosvětové konferenci Intel ISEF, která se koná v USA.  Mají zde šanci obhajovat originální výzkumné projekty, sdílet své nápady a bojovat o umístění v sedmnácti vědeckých kategoriích od matematiky, chemie a počítačové vědy přes botaniku a lékařství až po společenské vědy a ekologii. Stovky z nich vedle peněžitých prémií obdrží ceny, granty, stipendia a vědecké pobyty, které jim mohou uspíšit vědeckou kariéru.

Projekt EVVO 2009
05.05.2010 10:55:26
Projekt EVVO 2009
Sportovní areál bude
05.05.2010 10:52:41
Sportovní areál bude