Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Living Schools Lab 2013
Living Schools Lab - závěr
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.09.2014 11:23:21
Living Schools Lab - závěr

Od pátku 5. do soboty 6. září 2014 se v Praze konalo závěrečné setkání k mezinárodnímu projektu Living Schools Lab. Paní Dvořáková a paní Kuboňová společně s účastníky z pražských škol hodnotily výsledky projektu a vzájemné spolupráce. Zástupkyně DZS naší škole poděkovaly za aktivní účast v projektu LSL. Díky patří také paní Řehákové, která byla třetí členkou projektového týmu našeho gymnázia.

Summer School - Dublin
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.05.2014 21:00:18
Summer School - Dublin

V pátek 16. května 2014 odletělo sedm českých učitelů do Dublinu na setkání škol z 12 zemí v rámci projektu LSL (Living Schools Lab). Českou republiku zastupují tři učitelé z Prahy a čtyři učitelé z Teplic a okolí. Cílem projektu je sdílení informací a využívání techniky ve výuce.

Letní škola v Dublinu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2014 21:30:30
Letní škola v Dublinu

Dnes 16. května 2014 sice ještě není léto, ale Mgr. Blanka Dvořáková přesto odjela na víkendovou Letní školu. Jde o setkání učitelů v rámci celoevropského projektu Living Schools Lab, který vede University of Wolverhampton a jehož jsme aktivními účastníky.

Schůzka s partnery
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.04.2014 20:31:40
Schůzka s partnery

Dnes 14. dubna 2014 proběhlo další setkání AS a AP škol v rámci projektu Living Schools Lab. Tentokrát se partnerské školy sešly na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice. Na OA si učitelé vyzkoušeli účetní software v praxi, vystoupali na 45 m vysokou vyhlídkovou věž, kde se pokochali nádherným pohledem na Teplice a Krušné hory a dohodli se na další práci týkající se zejména tvorby videí pro letní školu v Dublinu.

Výuka s iPady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.03.2014 18:46:32
Výuka s iPady

Dne 19. března 2014 se konalo setkání AP a AS škol v rámci projektu Living Schools Lab. Během setkání proběhlo školení pro učitele anglického jazyka zaměřené na práci s iPady. Učitelé se seznámili se základními dovednostmi, jak tablety používat a vyzkoušeli si některé vybrané aplikace, se kterými je vhodné při výuce cizího jazyka pracovat. GT zakoupilo tablety v říjnu 2013. V současné době se aktivně používají zejména při výuce Aj, Čj, Ov a M. M. Řeháková

Pochvala za Digital Content and Digital Textbooks
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.03.2014 14:11:43
Pochvala za Digital Content and Digital Textbooks

Webinář připravený nší školou v rámci projektu Living Schools Lab byl velice úspěšný. Hlavní podíl na tom mají Mgr. Marcela Řeháková, která celým webinářem účastníky provázela a Mgr. Blanka Dvořáková, která připravila prezentaci. Důkazem úspěšnosti webináře je děkovný dopis koordinátorky projektu paní Claire Morvan z 1. března 2014:

Digital Content and Digital Textbooks
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.02.2014 09:03:39
Digital Content and Digital Textbooks

27. února 2014 od 18 hodin se v rámci projektu Living Schools Lab konal další webinář, tentokrát na téma Digital Content and Digital Textbooks. Mgr. Dvořáková připravila prezentaci o využívání digitálních učebních materiálů, které sami vytváříme pro výuku různých předmětů, ale také o zakoupených elektronických učebnicích a využívání tabletů. Mgr. Řeháková mezinárodní konferenci za Českou republiku vedla. Prezentace byla velice úspěšná a ostatních přibližně 40 účastníků z evropských zemí zaujala. I. Kuboňová

Jak nás vidí Angličanka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.10.2013 17:30:59
Jak nás vidí Angličanka

V rámci projektu Living Schools Lab nás 18. září 2013 navštívila paní Diana Banister z University of Wolverhampton. Nyní byla zveřejněna její zpráva o této návštěvě. Zajímavé, jak nás vidí. 

LSL - projektová schůzka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.10.2013 21:48:58
LSL - projektová schůzka

Dne 23. října 2013 od 13:00 se setkali učitelé matematiky a fyziky ze všech tří AP škol spolupracujících s Gymnáziem Teplice v rámci projektu LSL. Program byl následující: ukázka využití softwaru Mathematica a M@th Desktop (Mgr. Kuboňová), ukázka fyzikálního měření se systémem Vernier (Mgr. Jedlička), ukázka použití interaktivní tabule při výuce matematiky (Mgr. Dvořáková), diskuse, sdílení příkladů dobré praxe a prohlídka školy. I. Kuboňová

Living Schools Lab - přepis novinového článku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.09.2013 11:28:29
Living Schools Lab - přepis novinového článku

Gymnázium Teplice je zapojeno do mezinárodního projektu s názvem Living Schools Lab, jehož cílem je přenos zkušeností se zapojováním ICT do výuky mezi školami v rámci jednoho regionu.  Projektu se účastní 12 různých evropských zemí, z každé země vždy dvě vybrané školy – jedna střední a druhá základní. Zástupcem středních škol je Gymnázium Teplice a základních škol je ZŠ Čakovice. Teplické gymnázium spolupracuje se třemi vybranými partnerskými středními školami v Ústeckém kraji -  Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. a Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov.

Návštěva z Británie
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.09.2013 19:08:28
Návštěva z Británie

Dnes 18. září 2013 navštívila naši školu paní Diana Bannister z University of Wolverhampton. Doprovázely ji pracovnice z pražské NAEP (Národní agentury pro evropské programy). Smyslem návštěvy bylo posoudit, jak škola využívá moderní technologie pro podporu výuky.

Jednání s partnery
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.06.2013 12:53:56
Jednání s partnery

Včera 3. června 2013 se uskutečnila dvojitá schůzka v rámci projektu Living schools lab. Dopoledne skupina učitelů z GT (Mgr. I. Kuboňová, Mgr. M. Řeháková) a partnerských škol OA Teplice (Mgr. P. Tomková), SŠ Perspektiva (Mgr. J. Jelínková) a ZŠ a G Krupka (Mgr. J. Pucharová) zhlédla ukázkové hodiny s použitím tabletů v ZŠ Čakovice. Odpoledne pak proběhlo setkání na G Teplice.

Dívky v IT světě
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
26.04.2013 11:23:08
Dívky v IT světě

Včera 25. dubna 2013 pořádala v Praze firma Cisco - světová IT značka v oblasti sítí, mezinárodní akci GirlsDay na podporu zapojení děvčat do sféry ICT. Vybrané dívky z více ročníků (Zuzka Křivohlavá, Elis Tetřevová, Linda Tran a Lenka Nguyenová) měly příležitost setkat se prostřednictvím nejmodernější techniky s významnými "ajťačkami" i řadou svých vrstevnic po celém světě. Díky zdařilé akci padl další mýtus, že holky nemůžou být na počítače lepší než kluci :-). 

Jednání s partnery
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.03.2013 08:57:54
Jednání s partnery

Dnes 6. března 2013 proběhne na GT jednání s českými partnerskými školami v rámci projektu Living Schools Lab a se zástupkyní Domu zahraničních služeb MŠMT o plánu dalších aktivit a podmínkách spolupráce. Za GT se zúčastní M. Řeháková, I. Kuboňová a B. Dvořáková.

Living Schools Lab
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.02.2013 12:18:03
Living Schools Lab

Dne 4. února 2013 referoval o našem zapojení do projektu server iTeplice. Článek, jehož autorkou je Mgr. Marcela Řeháková, si můžete přečíst zde.

Living Schools Lab
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.01.2013 21:09:25
Living Schools Lab

33 učitelů a ředitelů z 12 zemí Evropy se zúčastnilo prvního semináře v rámci projektu Living School Lab. Konal se ve dnech 17. a 18. ledna 2013 Bruselu. Šlo o první setkání zaměřené na učitele pokročilých škol. Gymnázium Teplice reprezentovala Mgr. Marcela Řeháková.

Living Schools Lab
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2013 09:41:02
Living Schools Lab

Na úvodní setkání v rámci projektu Living Schools Lab odcestovala do Bruselu Mgr. Marcela Řeháková. Dvoudenní jednání (16. až 18. ledna 2013) bude věnováno představení zapojených škol a naplánování dalšího postupu projektu, jehož tématem je předávání zkušeností z oblasti výuky podporované moderními technologiemi mezi školami.