Gymnázium Teplice
Hlavní menu
ŠVP GT

Školní vzdělávací program je zákládním dokumentem, podle kterého se řídí vzdělávání na škole. Ny Gymnáziu Teplice pracujeme podle dvou vzdělávacích programů, protože máme dva obory studia - osmiletý a čtyřletý. Přitom platí, že poslední čtyři ročníky osmiletého oboru se svým vzdělávacím obsahem kryjí se čtyřletým studiem.

ŠVP obsahuje charakteristiku školy, samotného vzdělávacího plánu, učební plán, učební osnovy a další dokumenty podrobně rozpracovávající pedagogickou činnost. ŠVP je průběžně aktualizován podle zkušeností s jeho provozováním či podle požadavků nadřízených orgánů.

ŠVP ZV GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.08.2013 22:23:36
ŠVP ZV GT

Pro nižší stupeň gymnázia - tedy pro primy až kvarty platí Školní vzdělávací program základního vzdělávání Gymnázia Teplice.

Dokument ve formátu pdf (velikost 2,4 MB) obsahující všechny podstatné údaje je k dispozici ke stažení zde.

ŠVP GV GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.08.2013 20:57:10
ŠVP GV GT

Vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium se řídí podle Školního vzdělávacího plánu gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice. Ten kromě obecných charakteristik školy, předmětů, hodnocení obsahuje i osnovy všech vyučovaných předmětů a jejich tematické plány.

Základní dokument je ke stažení zde. Další soubory s osnovami jsou v přílohách.