Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Ekologické
Čisté Teplicko … Really?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2014 11:27:55
Čisté Teplicko … Really?

Náš projekt Čisté Teplicko … Really?? nominovala paní profesorka Pokorná na Gratias Tibi, cenu za občanskou angažovanost. V pondělí 2. června 2014 se konalo slavnostní vyhlášení v pražské Lucerně. Ačkoli jsme se nedostaly do nejužšího výběru, moc nás potěšilo, že jsme se vyhlašování mohly zúčastnit a prožít tak příjemný večer, během něhož předali zajímaví hosté ceny autorům nejúspěšnějších projektů.

Ekologický klub Doubravka - 2004
12.08.2009 19:51:54
Fotovoltaika - 2005
12.08.2009 19:51:31

Instalace fotovoltaického systému EZS – 1200 W na Gymnáziu Teplice (29. června 2005)

Fototermika - 2003
12.08.2009 19:51:01
Fototermika - 2003

Instalace fototermického systému Megasun ST 160 na Gymnáziu Teplice

Obnovitelné zdroje energie - 2004
12.08.2009 19:50:40

Prostřednictvím specializované personální a vzdělávací agentury SILMA – PASK, (akreditované MV ČR č.j. OPS-667/2002 a MPSV č.j. 2003/20294-41) zorganizovatodborný seminář, včetně odborného poradenství a osvětové činnosti zaměřený na obnovitelné zdroje energie pro pedagogy, mistry odborného výcviku a vybrané žáky těchto školských zařízení: