Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Kulturní
Jak jsme si polidštili Jana Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.10.2015 18:47:09
Jak jsme si polidštili Jana Husa

Historické osobnosti představují pro studenty často jen souhrn dat a pojmů. Ukázat  Jana Husa jako dítě, studenta a zralého, nikoli dokonalého muže se na konci školního roku 2014/15 pokusila v dramatu Z Husince do Kostnice letošní 3.A. Pořídili jsme záznam představení, a přestože nahrávka není moc kvalitní, Jirkovi Michalovi se povedlo jí dát solidní formu (k zhlédnutí zde). I. Bejčková

Žáci ZŠ Buzulucká o výstavě Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.10.2015 17:32:02
Žáci ZŠ Buzulucká o výstavě Jan Hus 600

Třída 8.D ZŠ Buzulucká navštívila 22. září 2015 naši výstavu o Janu Husovi. (Výstava zůstává přístupná i po celý říjen.) Podívejte se, co o svých zážitcích a dojmech napsali:

Výstava Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.09.2015 21:01:41
Výstava Jan Hus 600

Výstavu, kterou připravili učitelé a žáci GT v Beuronské kapli navštívilo během prázdnin 266 návštěvníků. Provázeli je žáci či absolventi naší školy. Až do 10. října 2015 je výstava ještě přístupná pro organizované skupiny a provázejí učitelé dějepisu.

Jan Hus 600 - pozvánka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.07.2015 17:30:08

Výstava o významném českém církevním reformátorovi probíhá po celé prázdniny 2015 v Beuronské kapli Gymnázia Teplice. Otevřeno denné kromě pondělí od 13 do 17 hodin. Provázejí žáci GT. Vystupné 40/20 Kč.

Výstava Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.07.2015 22:13:23
Výstava Jan Hus 600

Od 1. července až do 31. srpna 2015 máte možnost navštívit výstavu věnovanou velkému českému církevnímu reformátorovi a bojovníku za pravdu a spravedlnost Janu Husovi. Připravili ji učitelé a žáci Gymnázia Teplice. Ti žáci také dělají průvodce výstavou, a to každý den (kromě pondělí) od 13 do 17 hodin. Vstup je z Alejní ulice do Beuronské kaple v budově B.

Husitská revoluce v Teplicích
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.07.2015 18:30:29
Husitská revoluce v Teplicích

O táboru lidu na náměstí Svobody 24. června 2015 byl natočen první film. Jde o dokument režiséra Jiřího Řeháka a kameramana Jakuba Hrdličky. Toto dílo máte nyní možnost zhlédnout zde. Přejeme mu hodně úspěchů na filmových festivalech.

Jan Hus 600 - foto z oslav
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.07.2015 13:45:26

Vracíme se ještě k táboru lidu 24. června 2015 na teplickém náměstí Svobody. Tentokráte okem objektivu fotografa Štěpána Hona.

Kvarta a kvinta po stopách husitů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:09:30
Kvarta a kvinta po stopách husitů

V pátek 26. června 2015 se třídy 4.A a 5.A vydaly po stopách husitů v našem kraji. Cílem byl výšlap na husitské hrady, přesněji řečeno zříceniny, Kalich a Oltáříček. Cesta ovšem vedla kolem řady dalších zajímavých míst, a tak jsme si přesně v duchu rady našeho průvodce pana učitele Raka "představte si, že jste droni" a za jeho podrobného výkladu alespoň v představách prohlédli celou oblast pěkně shora.

Středověké skriptorium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 21:33:37
Středověké skriptorium

Jedno ze stanovišť dopoledního husitského programu 24. června 2015 bylo i Skriptorium. V učebně číslo 5 jsme se pod vedením paní profesorky Barbory Dvořákové seznámili s prací ve středověkých skriptoriích a vyzkoušeli výrobu knih. Zkoušeli jsme například psát dobovým písmem, jiná skupina se pokusila o vazbu knihy a její přebal.

Jan Hus v novinách
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 19:51:21
Jan Hus v novinách

Zprávu o našem Husovu dni přinesl 25. června 2015 Teplický deník. Podívejte se, co o naší akci napsali a jakých 25 fotografií pořídili. Zde.

Učitelé GT připomněli Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 21:08:54

24. června 2015 připomínali učitelé GT památku Jana Husa a význam jeho myšlenek prostřednictvím mnoha neobvyklých vyučovacích hodin, ale také svým vzezřením. Podívejte se, jak jim to slušelo.

Tábor lidu na podporu Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 20:05:36

Od dvou hodin po poledni na sv. Jana 2015 sešlo se na teplickém rynku Svobody lidí mnoho: učení mistři středního učení teplického, žáci téhož, ale také měšťané tepličtí, chasa chudinská i ozbrojenců počet značný. Proneseny projevy na Husovu podporu byly a take dva dopisy z Kostnice přečteny. Po zprávě o Husově smrti lid pohrozil odplatou a zbraně zařinčely. Houf ozbrojenců včetně jezdectva se pak vydal směrem na Prahu.

Řinčení zbraněmi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 19:58:39

Když se spravedlnost nedovede prosadit slovy, nezbývá, než sáhnout k hrubé síle. Stalo se tak i po přečtení zprávy Petra z Mladoňovic o hrdinské smrti mistra Jana v Kostnici.

Průvod husitů Teplicemi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:21:35

Ve tři čtvrtě na dvě 24. června 2015 vyrazil od gymnázia průvod čítající asi 800 osob. Sto z nich byli ozbrojenci. Nechběla jízda ani potah s husitským vozem. Cestou na náměstí Svobody zaněl chorál Ktož jsú boží bojovníci.

O Husovi s faráři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:03:04

V rámci připomenutí 600. výročí smrti Jana Husa byli na přednášky a následnou diskusi pozváni představitelé církve. Na jedné straně Husovu činnost obhajovala farářka Československé církve husitské paní Daniela Zdislava Klimešová, na druhé straně volil trochu kritičtější slova Salesián z teplické fary pan Václav Čunek. Do diskuse se zapojili i studenti a tak v nich snad zůstane pocit nečernobílého vnímání této zajímavé historické osobnosti. Jiří Řehák

Průvod husitů - příprava
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 17:15:23

Průvod od GT na náměstí Svobody byl naplánován na 13:45 24. června 2015. Přípravy byly veliké, dlouhodobé a odpovědné. Posuďte sami.

Hádání duše s tělem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:30:22
Hádání duše s tělem

Den dvacátý čtvrtý měsíce června roku tohoto odehrály se neobyčejné události, které umožnily osazenstvu gymnaziálnímu nahlédnout do doby Mistra Jana. Žactvo i profesoři přenesli se do středověku a zkoumali dobu tuto důkladně. Svědky tak byli neobyčejného sporu, který musel nakonec rozsoudit samotný královský rychtář.

Listování podle Jerznkjana
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:24:39

Středeční dopoledne patřilo Mistru Janovi i v učebně číslo 15. Kvinty A, B, F tu prostřednictvím V. Jerznkjana 6. A a T. Kučery 3. B listovaly knížkou J. Krajčiříkové Dopisy z Kostnice. Pořad byl sestaven z dopisů, které píše Jan Hus svému žákovi Martinovi. Tyto dopisy se prolínaly s Husovými vzpomínkami na uplynulý život – od dětství až po jeho uvěznění v Kostnici a přístupnou formou přiblížily hlavní události Husova života a jeho učení. Autorem parafrází dopisů, které Mistr Jan Hus posílal svým přátelům v době svého věznění v Kostnici, je V. Jerznkjan. Původní texty upravil jazykově tak, aby byly srozumitelné a zajímavé pro –náctileté, jeho Hus píše maily, používá iPhone, mluví o Facebooku. Mluvené slovo doprovodila dobová scénická hudba. J. Sanitriková

Program Husova dne
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2015 20:04:42
Program Husova dne

Na sv. Jana 24. června 2015 bude celý den v duchu vzpomínek na mistra Jana Husa. Dopoledne bude zvláštní rozvrh plný vyučovacích hodin, besed a dalších akcí zaměřených na Jana Husa a jeho dobu. Odpoledne pak proběhne velký průvod a tábor lidu. Kdo bude ve 14 hodin na náměstí Svobody, bude mít zážitek a ještě se poučí!

Mistr Jan Hus známý i neznámý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2015 14:42:34
Mistr Jan Hus známý i neznámý

V pondělí 22. června 2015 k příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici studenti kvart až septim zhlédli zajímavý komponovaný pořad Mistr Jan Hus známý i neznámý významného hudebního skladatele a šansoniéra Daniela Dobiáše.