Gymnázium Teplice
Hlavní menu
PF UJEP

Gymnázium Teplice je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerziuty Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem.

Argumentační fauly
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.02.2018 21:00:41
Argumentační fauly

V úterý 9. února 2018 se dvě naše septimy (7.C a 7.E) zúčastnily přednášky o argumentaci. Bc. Marcela Girschiková, studentka posledního ročníku PF UJEP, jim na konkrétních příkladech zejm. z českého politického diskursu vysvětlila, co jsou to argumentační fauly a demagogické argumenty. 

Škola pro všechny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.02.2018 09:39:44
Škola pro všechny

Ve dnech 1. a 2. února 2018 se v Ústí nad Labem sešli učitelé základních a středních škol Ústeckého kraje v rámci projektu Škola pro všechny. Za naší školu se zúčastnili 3 učitelé a vyslechli si přednášky v oborech matematika, český jazyk a environmentální výchova. Součástí akce byla i prohlídka města spojená s návštěvou muzea s výstavami Minerály Českého středohoří a  Milování v přírodě. M. Vlačihová

Paměť a její zákoutí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2017 18:52:14
Paměť a její zákoutí

V úterý 16. května 2017 se v aule uskutečnila  přednáška proděkana Pedagogické fakulty UJEP doc. PhDr. J. Škody, Ph.D. Přednáška nám přiblížila funkce našeho mozku i paměti. Svou paměť jsme si mohli vyzkoušet na několika testech. Program byl velmi zajímavý. K. Burger, 7.D

Den otevřených dveří PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2017 19:33:19
Den otevřených dveří PF UJEP

Z pověření pana děkana Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pana docenta Pavla Doulíka jste všichni zváni u příležitosti Dne otevřených dveří na návštěvu do prostorů naší fakulty i moderního univerzitního kampusu dne 26. ledna 2017. Program najdete zde.

Den na katedře bohemistiky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2016 17:52:41
Den na katedře bohemistiky

Ve středu 7. prosince 2016 se žáci 5.D vyučovali na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Nejprve pro ně byl připraven zvláštní vysokoškolský seminář o staroslověnské kultuře vedený dr. Františkem Čajkou ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR.

O bodík před budoucími češtináři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2016 13:39:18
O bodík před budoucími češtináři

Studenti 7.C a 7.F napsali v květnu 2016 jako písemnou práci morfologickou část letošních bakalářských klauzur na Pedagogické fakultě UJEP. Klauzurní práce je obsáhlým testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky budoucích češtinářů. Z celkových 20 bodů v tvarosloví dosáhli vysokoškoláci průměru 15,2. Naši septimáni je dokázali o bod porazit (7.C – 16,24, 7.F – 16,22). Blahopřejeme! V. Trpka

GT je fakultní školou PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.05.2014 15:13:31
GT je fakultní školou PF UJEP

Naše spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem byla již v roce 2009 povýšena na úroveň fakultní školy. Na základě smlouvy o spolupráci u nás konají své pedagogické praxe desítky studentů - adeptů učitelského povolání. Úzké vazby mezi fakultou a GT se projevují i tím, že několik našich učitelů má částečný úvazek na UJEP a naopak děkan PF doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. vyučuje chemii na GT.

Literární soutěž UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2014 18:25:09
Literární soutěž UJEP

Dnes 23. dubna 2014 se konala ve Vědecké knihovně UJEPu pod záštitou děkana PF UJEPu, doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD. literární soutěž. Úkolem soutěžících bylo pracovat s materiály Vědecké knihovny UJEPu a abstrahovat informace z textu. Z 10 účastníků, kteří se dostali do druhého kola skončil druhý Dominik Feri ze 7.B. Blahopřejeme.

Literární soutěž PF UJEP 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.03.2014 13:41:19
Literární soutěž PF UJEP 2014

Litesrární soutěž pořádají studentky katedry bohemistiky pod záštitou děkana PF doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD. Soutěž probíhá dvoukolově, přičemž druhé kolo se bude konat na půdě Vědecké knihovny UJEP dne 23. dubna 2014 při příležitosti Dnů vědy a oslavy Mezinárodního dne knihy.

Nabídka pedagogických praxí
28.01.2011 09:41:00
Nabídka pedagogických praxí

Gymnázium Teplice je fakultní školou Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Na základě smlouvy zajišťujeme pedagogické praxe pro studenty učitelství. (Požádat o realizaci praxe mohou i studenti z jiných vysokých škol.)

Studenti mohou vybírat z několika typů praxí tak, aby jim to zapadalo do jejich studijního plánu. Organizaci praxí na GT má na starost Mgr. Marcela Řeháková.