Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Finanční plán

Příspěvkové organizace kraje mají povinnost zveřejnit schválený rozpočet na nadcházející rok a střednědobý výhled rozpočtů na další dva roky na základě § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 2 bod 2.4 a čl. 3 bod 3.16 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a v souladu s výše uvedeným usnesením část D) bod 2a) nejpozději do 22. 12. předchozího roku.

Finanční plán GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.12.2017 19:54:02
Finanční plán GT

V souladu se zákonem zveřejňujeme dnes 17. prosince 2017 finanční plán školy na rok 2018. Současně zveřejňujeme i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020. Upozorňuji, že vzhledem k legislativním změnám v posledních měsících, jimiž se zvyšovaly platy ve školství, jsou v oblasti osobních nákladů oba plány silně podceněny.