Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Slovensko
Gymnázium Ladislava Novomeského
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.10.2017 11:25:47
Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, 827 29 Bratislava, Slovensko

Web: https://glnt.edupage.org/

Spolupráce na projektu Záložka do knihy spojuje školy (2017)

Záložka do knihy spojuje školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.10.2017 21:11:09
Záložka do knihy spojuje školy

Žáci naší školy se v říjnu 2017 opět zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Záložka do knihy spojuje školy“. Téma letošního, již 8. ročníku tohoto projektu, zní Příběhy ukryté v knihách.

Záložka do knihy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.11.2016 11:49:22
Záložka do knihy

Naše škola se v roce 2016 již počtvrté zúčastnila česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, letos s podtitulem „Čtu, čteš, čteme“. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 997 škol, z toho z České republiky 242 škol (29 830 žáků) a ze Slovenské republiky 755 škol (97 688 žáků).

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.11.2015 10:07:42
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Škultétyho 10 040 01 Košice, Slovensko

Web: http://www.gjak.sk/

Partnerská škola v projektu Záložka do knihy spoluje školy ve školním roce 2015/16.

Záložka do knihy pošesté
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.11.2015 09:56:07
Záložka do knihy pošesté

Letos proběhl již 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tématem letošního ročníku byla „Moudrost ukrytá v knihách“ a organizátoři projektu nám letos jako partnerskou školu vybrali Evanjelické gymnázium Jana Ámose Komenského v Košicích.

Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.11.2013 21:39:50
Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

Žáci našeho gymnázia se v říjnu 2013 zapojili do 4. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy pořádaném Centrem pro školní knihovny při NPMK - Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (www.csk.npmk.cz) a Štátnou pedagogickou knižnicou v Bratislavě (www.spgk.sk).

Záložka do knihy spojuje školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.10.2013 19:45:50

Podívejte se, jak jsme pracovali na záložkách, které pošleme do Bratislavy naší partnerské ZŠ na Ulici Ivana Bukovčana. Projekt probíhá v září a říjnu 2013 pod vedením Mgr. Zdeňky Mítové.

Základná škola na Ulici Ivana Bukovčana
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.10.2013 19:29:38
Základná škola na Ulici Ivana Bukovčana

Ulica Ivana Bukovčana 3, 841 08 Bratislava, Slovensko

Web: http://www.bukovcana.sk

Spolupráce na projektu Záložka do knihy spojuje školy (2013)

ZŠ Ivana Bukovčana v Bratislavě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.10.2013 19:22:25
ZŠ Ivana Bukovčana v Bratislavě

Naší partnerskou školou v projektu Záložka do knihy spojuje školy se v říjnu 2013 stala Základná škola na Ulici Ivana Bukovčana v Bratislavě. Projekt řídí Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Více o organizátorovi zde a o partnerské škole tady.

Záložka do knihy spojuje školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.10.2013 19:17:36
Záložka do knihy spojuje školy

Studenti naší školy se v září 2013 v rámci výtvarné výchovy zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který má za cíl podpořit čtenářskou gramotnost žáků základních škol. Téma letošního ročníku je "Můj oblíbený literární hrdina". Projekt probíhá formou výměny prací mezi vybranými školami. Do projektu se přihlásilo 183 českých a 527 slovenských škol.

Exkurze na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.05.2012 08:48:06
Exkurze na GT

Zítra 8. května 2012 nás navštíví skupina 40 učitelek ze slovenského Holíče. V rámci své cesty po severních Čechách projevily přání prohlédnout si naši školu - hlavně Didaktický park a Beuronskou kapli.

Župná kalokagatia
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.10.2011 21:50:50
Župná kalokagatia

Ústecký kraj nominoval Gymnázium Teplice k reprezentaci na vědomostně-sportovní soutěži v partnerském Žilinském samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia. Účast našeho sedmičlenného družstva také finančně podpořil.

Župná kalokagatia
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.09.2011 12:42:39
Župná kalokagatia

Družstvo našich žáků se pod vedením trenéra Mgr. Jakuba Doboše připravuje na závod branné všestrannosti ve slovenských Turanech 27. října 2011. Jde o soutěž organizovanou Žilinským samosprávným krajem. Naše škola bude reprezentovat Ústecký kraj, který má s Žilinským krajem smlouvu o spolupráci a partnerství.

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
17.04.2010 00:58:02
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Mieru 307/23, 029 01 Námestovo, Slovensko

Web: http://www.gabnam.edu.sk

Spolupráce na projektu PC Based Math Project for High School Students (2008-10)

Slovenské stránky projektu jsou zde.