Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Gymnázium Teplice shromažďuje ty osobní údaje o svých žácích a jejich rodičích, které jsou uvedeny v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Výčet údajů je uveden v §28 uvedeného zákona. Údaje jsou součástí školské matriky.

Zaměstnanci školy jsou povinni nakládat s osobními údaji tak, aby se nedostaly do nepovolaných rukou.

Škola neodpovídá za únik údajů způsobený prozrazením hesla, které žákovi a jeho zákonným zástupcům umožňuje přístup do školního informačního systému přes webové rozhraní.

Studentská Agora
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.01.2016 21:56:08
Studentská Agora

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 mělo možnost přes 30 septimánů hlouběji náhlednout do umění debatovat a vyjadřit svýj názor. Nejen že se dozvěděli praktické rady, ale měli také možnost si pod vedením lektora z AGORA CE prakticky vyzkoušet své debatní dovednosti. Celý seminář byl předstupněm k budoucí debatní soutěži Studentská Agora. M. Vartecký

Bezpečný internet
25.09.2010 10:14:06
Bezpečný internet

Internet je výborný služebník, ale může být i nebezpečný. Nepodceňujte rizika spojená s užíváním internetu. Chraňte svá osobní data a své soukromí. Jak to dělat a jakých zásad se držet najdete na stránkách Národního centra bezpečnějšího internet zde.