Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Historický vývoj
Sesterská města Teplice a Šanov
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.10.2013 00:39:26
Sesterská města Teplice a Šanov

Naše město neslo dříve jméno Teplice-Šanov. Právě o spojení Teplic a Šanova a vztazích těchto dvou dříve samostatných měst pojednává práce Dominika Feriho, autora stránek Teplitz - Schönau, studenta 7.B. Celou práci si můžete prohlédnout zde.

Mořicův dvůr
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.10.2013 12:24:50
Mořicův dvůr

Na místě dnešní budovy A Gymnázia Teplice stál od konce 18. století do roku 1902 dům zvaný Moritzhof. Více se o něm dozvíte v článku Pavla Kováře na iTeplice.

Mnichovská dohoda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.09.2013 22:46:10
Mnichovská dohoda

29. září 1938 - před 75 lety - byla podepsána mnichovská dohoda, jíž čtyři evropské mocnosti odsoudily Československo ke ztrátě území. Připomínejme si nejen okamžiky slávy, ale i takovéto chvíle potupy. Na snímku jsou příslušníci české policie pochodující začátkem října 1938 teplickou Masarykovou ulicí. Všimněte si německého komentáře.

Pavel Kubín - 100 let
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.07.2013 09:44:34
Pavel Kubín - 100 let

10. června 2013 uplynulo 100 let od narození Pavla Kohna - Kubína, jehož jméno je vyryto na pamětní desce nad vstupním schodištěm Gymnázia Teplice. O osudech tohoto válečného hrdiny napsal článek pan Pavel Svědiroh. Můžete si ho přečíst zde.

Kronika Reálného gymnasia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2013 18:23:36
Kronika Reálného gymnasia Teplice

Dominik Feri (6.B) vykonal ohromnou práci a přepsal (na podzim 2012) Kroniku Státního reálného gymnasia Teplice z let 1945 - 53. Originál uložený v Okresním archivu nejen přepsal, ale také doplnil poznámkami a hlavně bohatou fotodokumentací. Nyní své dílo uvolnil ke zveřejnění, takže si ho může každý zájemce stáhnout a prostudovat. Děkujeme!

Páteřní škola
27.06.2011 16:04:09
Páteřní škola

Dnes 27. června 2011 byl Gymnáziu Teplice udělen certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. Znamená to, že GT splnilo požadavky stanovené Radou Ústeckého kraje a zařadilo se mezi 12 škol, které tvoří páteř krajského středního vzdělávání. Podle slov Ing. Petra Jakubce - radního pro školství - budou právě tyto školy preferovány pokud jde o směřování investic.

Teplický incident
15.03.2011 17:43:27
VýstrahaOdchod vojákůBunkrOdchod Čechů

Dne 17. října 1937 došlo v Teplicích k zinscenovanému incidentu poslance SdP K. H. Franka s policií, při němž Frank bezdůvodně napadl a zranil tři policisty, což však bylo henleinovskou propagandou zneužito a vyloženo jako útok proti sudetoněmeckému poslanci (tzv. Teplický incident). Docházelo k neustálému stupňování sudetoněmeckých požadavků vůči vládě Československa, v jejichž pozadí stály zájmy Adolfa Hitlera. 20. února 1938 Hitler prohlásil, že mezi zájmy Německa patří ochrana Němců v Rakousku a Československu.

Uveřejněné fotografie a mnohé další poskytl Mgr. Miloš Kejzlar.

Státní reálná škola v Teplicích-Šanově
27.08.2009 22:41:56

Od okamžiku, kdy byl článkem v místním periodiku Teplitz-Schönauer Anzeiger dán podnět k založení střední školy technického zaměření (1898) uplynuly pouze tři roky do otevření prvních tříd Státní reálky (1901). Slavnostní zahájení provozu školy se pak odehrálo ve velkolepé režii dne 18. září 1904. Mezi čestnými hosty například zemský školní inspektor Josef Muhr, okresní hejtman Gräf, starosta města Müller, dále radní, zastupitelé, ředitelé teplických škol, představitelé církví, podnikatelé a řada dalších osobností.

Kronika teplického gymnázia 1945 - 1995
27.08.2009 22:41:36

Rozvoj českého školství po osvobození v roce 1945 byl velmi rychlý. Po odsunu Němců dochází k počeštění pohraničních oblastí a k návratu českých rodin z vnitrozemí, vyhnaných v roce 1938 ze svých domovů. Vrátila se i řada učitelů a ti jako první obnovovali výuku na školách. První škola po osvobození byla otevřena již 9. června 1945 v Hrobu.

Oslavy 50. výročí založení českého gymnázia v Teplicích
27.08.2009 22:41:09

Školní rok 1995/96 začal hned od prvních zářijových dnů horečnatými přípravami. Na dny 14. až 16. září byly totiž naplánovány oslavy 50. výročí založení českého gymnázia v našem městě. Mimochodem - o bohaté historii této školy bylo možno se dočíst na stránkách loňské a předloňské ročenky.

Pamětní deska obětem fašismu v budově Gymnázia
27.08.2009 22:40:47
Pamětní deska obětem fašismu v budově Gymnázia

Již čtvrtý rok chodím do školy kolem pamětní desky z mramoru s nápisem: "Naše oběti v boji za osvobození 1939-1945." Začátkem června 1988 se pod deskou objevila kytice karafiátů.

Kdo byli českoslovenští dobrovolci
27.08.2009 22:40:22

Vznik samostatného Československa v říjnu 1918 provázelo nemálo počátečních problémů. Jedním z nich byla i vojenská moc ve státě, neboť legie byly zatím ještě roztroušeny po všech frontách a na útvarech c. k. monarchie nebylo možno stavět.

Zamyšlení nad maturitními výkazy
27.08.2009 22:39:56

Při listování maturitními výkazy si na základě strohých údajů těžko můžeme představit konkrétní lidské osudy několika tisíc absolventů teplického gymnázia. Ovšem například z doby a místa narození studentů lze při troše fantazie vystopovat část historie našeho státu. Nápadná je třeba změna v rodištích studentů, kteří maturovali v letech 1956-1963.

Historie školy 1995 – 2005
27.08.2009 22:39:18

  Proměny areálu

Od počátku 90. let prošla škola mnoha zásadními změnami. Na první pohled viditelné jsou proměny areálu školy, jehož majitelem je od roku 2001 Ústecký kraj, zastupovaný Gymnáziem Teplice.