Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Školní řád

Školní řád

Vnitřní předpisy Gymnázia Teplice

Ke stažení ve formátu pdf zde.

Školní řád 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2017 11:01:55
Školní řád 2017

Školní řád

Vnitřní předpisy Gymnázia Teplice      Změny jsou vyznačeny barevně.

Změny ve školním řádu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.09.2017 15:34:01
Změny ve školním řádu

Od 1. září 2017 nabývá účinnosti nový školní řád GT. Od toho starého se liší ve dvou bodech. První se týká možnosti neklasifikovat žáky, kteří mají vysokou absenci. Tam jsme se rozhodli poněkud zjednodušit proceduru. Druhá změna pak souvisí ze zavedením registrace vstupujících žáků pomocí čipových karet. Nový školní řád najdete v sekci Základní info.

Nový školní řád
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.10.2013 08:56:57
Nový školní řád

Od 1. listopadu 2013 vstupuje v platnost nový školní řád. Oproti tomu dosavadnímu v něm přibyly pasáže o hodnocení žáků a o komisionálních zkouškách. Dílčích úprav doznala i některá další ustanovení. Žáci budou s novinkami seznámeni v třídnických hodinách. Ke stažení ve formátu pdf je zde.

Úprava školního řádu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.07.2012 16:51:32
Úprava školního řádu

Od 1. září 2012 je školní řád GT upraven v části pojednávající o klasifikaci. Nově je stanoveno, že žák s absencí nad 25 % v daném předmětu nebude klasifikován a bude muset konat dodatečnou zkoušku. Upřesněna jsou i práva žáků na vysvětlení a sdělení klasifikace včetně určení minimálního počtu známek za čtvrtletí. Více najdete na Základní info/Školní řád.