Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Srovnání s jinými

Srovnání s jinými

Naše škola se pravidelně srovnává s jinými pomocí řady různých tesů, šetření či anket. Považujeme to za důležité pro získání informací o sobě a pro případné korekce v naší práci.

Maturitní trénink
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2018 15:58:42
Maturitní trénink

Studenti z oktávy měli před vánočními svátky 2017 možnost vyzkoušet si, jak jsou připraveni k maturitní zkoušce. Více než 100 žáků si objednalo testy Maturitní trénink u společnosti Scio. Žáci své výsledky již obdrželi. Někteří měli velký důvod k radosti, zvláště když dosáhli stoprocentního percentilu. Jiní získali informaci, kde musejí ještě s přípravou více zabrat.

Testování čtenářské gramotnosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.12.2017 15:59:31
Testování čtenářské gramotnosti

V listopadu 2017 proběhlo testování připravené Českou školní inspekcí. Sextáni skládali test ze čtenářské gramotnosti. S výsledky můžeme být vcelku spokojeni. Průměrná úspěšnost našich žáků je 72 %. Následující výsečový graf ukazuje výsledky všech testovaných žáků:

Vektor 4
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.11.2017 16:45:58
Vektor 4

V říjnu 2017 proběhlo testování žáků maturitního ročníku. Organizovala je společnost Scio. Studenti skládali test z českého jazyka, obecných studijních předpokladů a matematiky. Testování Vektor 4 srovnává výsledky škol, tříd i žáků. Součástí zprávy, kterou škola obdržela, je také podíl školy na posunu žáků od jejich nástupu do kvinty.

Test čtenářské gramotnosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.11.2017 09:32:40
Test čtenářské  gramotnosti

14. listopadu 2017 začne testování žáků sext. Česká školní inspekce rozhodla o zjišťování výsledků žáků 2. ročníku středních škol. Naši studenti budou elektronicky skládat test ze čtenářské  gramotnosti.

Testování kvint
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.10.2017 18:48:01
Testování kvint

Na konci roku 2016 proběhlo celodenní testování žáků dvou našich kvint (5.E a 5.B). Připravila je Česká školní inspekce. V těchto dnech (říjen 2017) škola obdržela výsledky. Zpracování tentokrát trvalo déle, protože testy údajně obsahovaly větší počet otevřených úloh.

Testování kvart
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.08.2017 13:30:01
Testování kvart

V květnu 2017 proběhlo testování žáků 4.A. Připravila je Česká školní inspekce. Žáci byli testováni z českého jazyka (úspěšnost 81%), čtenářské gramotnosti (74%) a matematiky (71%). Výsledky jsme již zveřejnili. Můžeme být celkem spokojeni, výsledky našich žáků se pohybují nad celostátním průměrem. Celkem bylo testováno více než šest tisíc žáků devátých tříd ZŠ a kvart gymnázií.

Výsledky testování – Kalibro 2017 - Rj
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.08.2017 13:19:39
Výsledky testování – Kalibro 2017 - Rj

V červnu 2017 proběhlo testování žáků z ruského jazyka. Škola využila testů projektu KALIBRO, které objednala pro dvě skupiny žáků – třídu 7.F (pokročilí) a skupinu volitelného ruského jazyka (začátečníci).

Výsledky testů ČŠI
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.06.2017 15:42:27
Výsledky testů ČŠI

V květnu 2017 podstoupili žáci 4.A testy připravené Českou školní inspekcí. Šo o on-line ststování z M, Čj a Inf. Výsledky našich žáků jsou docela dobré. V matematice je průměrná úspěšnost 71 %, zatímco celostátní průměr je 52 %, v českém jazyce 81 % (65 %) a v informatice 74 % (63 %).

Výsledky ankety pro žáky GT – 3. část
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.02.2017 17:07:31
Výsledky ankety pro žáky GT – 3. část

Vztahy mezi žáky, vztah ke škole a učení a účast žýáků na řízení školy Přinášíme další výsledky lednového dotazníku o naší škole, tentokrát se zaměříme na šikanu, stres a Parlament GT.

Výsledky ankety pro žáky GT – 2. část
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2017 18:54:46
Výsledky ankety pro žáky GT – 2. část

Výchova a vzdělávání na GT Přinášíme další výsledky lednového dotazníku o naší škole, tentokrát se zaměříme na výuku ve škole a přístup našich učitelů. Připomínáme, že ankety pro žáky se zúčastnilo celkem 507 žáků, což je 64% z celkového počtu 788 žáků.

Výsledky ankety pro žáky GT – 1. část
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.01.2017 21:09:57
Výsledky ankety pro žáky GT – 1. část

Budova a interiér školy V lednu 2017 proběhla anketa mezi žáky, ve které žáci hodnotili naši školu, kvalitu výuky a kde se vyjadřovali i k různým dalším tématům týkajících se GT. Anketa navázala na listopadové šetření mezi rodiči. Bylo připraveno celkem 25 otázek v elektronické podobě.

Studie o drogách a alkoholu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 09:52:12
Studie o drogách a alkoholu

Koncem roku 2016 byly zveřejněny výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015), které se naše škola zúčastnila. Data za GT k dispozici nemáme, ale výsledky za celou ČR jsou hrozivé. Ve srovnání s vyspělým světem jsme na tom špatně: žáci užívají návykové látky víc, než je tomu jinde.

Maturitní trénink
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 10:53:11
Maturitní trénink

Maturita klepe na dveře! Koncem listopadu 2016 si mohli studenti oktáv vyzkoušet maturitní testy. U společnosti Scio si objednali testy z českého, anglického a německého jazyka a z matematiky. Výsledky žáků nás nepotěšily! V jazycích jsou průměrné, v matematice ale velmi slabé! Někteří žáci v testech neuspěli! Více zde.

Výsledky testování kvartánů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.12.2016 15:47:19
Výsledky testování kvartánů

V květnu 2016 se žáci letošních tehdejích kvart A a B zúčastnili výzkumu CLoSE. Z výsledků jsme měli velkou radost. V matematice a kompetencích k učení žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Zprávu jsme zveřejnili.

Výsledky ankety mezi rodiči
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2016 10:11:20
Výsledky ankety mezi rodiči

Při informačním odpoledni 23. listopadu 2016 jsme rodiče našich žáků požádali, aby formou ankety vyjádřili své názory na školu a její činnost. Anketní lístky nám vyplnilo 48 % rodičů, což je dostatečně reprezentativní vzorek. Děkujeme za to - určitě budeme o zjištěných názorech uvažovat a odrazí se to v naší práci. Přehledné výsledky najdete zde.

Czech Longitudinal Study in Education
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2016 14:40:01
Czech Longitudinal Study in Education

Žáci dvou našich kvint se zúčastní národního výzkumu CLoSE. Informace o projektu najdete zde. Žáci 5.B a z 5.E budou skládat testy z matematiky, českého jazyka a čtenářských dovedností. Ti první 13. prosince 2016 a ti druzí o tři dny později.

Vektor 4
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2016 10:21:21
Vektor 4

V říjnu 2016 proběhlo testování oktavánů Vektor 4. Organizovala je společnost Scio. Studenti skládali test z českého jazyka, obecných studijních předpokladů a matematiky.

Ocenění předáno
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.11.2016 08:42:15
Ocenění předáno

Dnes 1. listopadu 2016 jsem na poradě ředitelú středních škol Ústeckého kraje převzal cenu pro vítěze soutěže Dobrá škola Ústeckého kraje. Ještě jednou děkuji všem učitelům i žákům, kteří se o skvělý výsledek naší školy zasloužili. Článek o události najdete na webu Ústeckého kraje zde.

Jsme Dobrá škola
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.10.2016 09:20:21
Jsme Dobrá škola

Dnes 14. října 2016 nám oficiálně z Krajského úřadu Ústeckého kraje oznámili, že Gymnázium Teplice zvítězilo v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje. Hurááá!!!

Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se o skvělý výsledek naší školy zasloužili.

Pokusné ověřování přijímacího řízení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2016 23:19:53
Pokusné ověřování přijímacího řízení

V září 2016 jsme obdrželi z Centra pro zjišťování vyýsledků vzdělávání souhrnné tabulky s výsledky žáků - uchazečů o osmileté gymnaziální studium.