Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Žákům

Poslední zvonění

Jitka Říhová (7.C) - předsedkyně PGT: Byla či budou pro letošní rok stanovená nějaká pravidla týkající se posledního zvonění? Pokud vím, minulý rok byla Vámi vydána určitá omezení.
 

Zdeněk Bergman - ředitel školy: Ano, pravidla jsou tato:

  1. Rozloučení se žáků maturitního ročníku se školou může proběhnout poslední den školní docházky 5. a 6. hodinu. Do 14:00 musí všichni maturanti areál školy opustit.

  2. Rozloučení může být sice veselé, ale nesmí snižovat osobní důstojnost či poškozovat majetek osob a školy. Ráno (před 8. hodinou) nesmí být blokován vstup do školy pod záminkou "vybírání vstupného" či dokonce polévání žáků tekutinami.

  3. Vstup do učeben musí být pouze se souhlasem příslušného vyučujícího.

  4. I po opuštění školy jsou jsou studenti (v souladu se školním řádem) povinni chovat se tak, aby dělali čest sobě i škole. S tímto ustanovením je neslučitelné žebrání na ulici.

  5. Dojde-li ke škodám na zdraví, důstojnosti či majetku, budou vyvozeny důsledky v souladu se školním řádem a dalšími předpisy.

Smyslem vydání těchto pravidel je zabránit nesmyslnému a zběsilému řádění, které se projevuje třeba poléváním mladších spolužáků smrdutými látkami či vodou, ničením školních nástěnek, čmáráním na zdi apod.

15. září 2005

Spotřebitelé a služby mobilních operátorů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2018 16:34:44
Spotřebitelé a služby mobilních operátorů

Na počátku roku 2018 vám nabízíme účast v 10. ročníku studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež nazvané „Spotřeba pro život“. Soutěž pořádá obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.

Člověk a společnost
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.01.2018 14:45:18
Člověk a společnost

Katedra sociální a kulturní antropologie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice vyhlásila soutěž pro zájemce o kulturní a sociální antropologii. Své práce můžete odevzdávat do 31. března 2018. Více se dozvíte zde.

Souboj čtenářů 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.01.2018 14:53:24
Souboj čtenářů 2018

Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje v rámci kampaně Rosteme s knihou již 9. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a prim gymnázií ve znalosti obsahu knih.

Hledáme mladé reportéry
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.01.2018 13:34:57
Hledáme mladé reportéry

Pro Evropské setkání mládeže EYE, které se koná ve dnech 1. – 2. června 2018 v Evropském parlamentu ve Štrasburku, hledáme mladé reportéry nebo odborníky, kteří by chtěli informovat o této události. Přihlášky na jednotlivé pozice je možné podat online do 28. února 2018.

Lidice pro 21. století
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.01.2018 08:48:52
Lidice pro 21. století

Cílem Mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež Lidice pro 21. století je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války.

Nebojte se recitace
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2018 08:11:59
Nebojte se recitace

Pokud chodíte nejméně do kvinty a máte dobrý vztah k poezii, zapojte se do recitačních soutěží Wolkerův Prostějov a děčínský Čtvrtlístek. Zájemci o recitaci nebo dramatizaci textu, přihlaste se buď Mgr. Šimkové v kabinetě H nebo Mgr. Reichové v kabinetě F.

Rok ve Francii
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.01.2018 22:05:34
Rok ve Francii

Francouzský institut nabízí program středoškolské mobility Rok ve Francii. Tento program je určený žákům ve věku 15-17 let s minimální úrovní francouzského jazyka A2 (potvrzenou zkouškou DELF). Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. březen 2018.

Matematika+
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.01.2018 11:12:45
Matematika+

Připomínáme žákům maturitního ročníku, že se do 15. ledna 2018 mohou přihlásit ke zkoušce Matematika+. Tato zkouška je samostatná, její výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení maturity. Některé vysoké školy ale tuto zkoušku zařadili do podmínek přijímacího řízení.

Chcete studovat ekonomii?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2018 19:24:14
Chcete studovat ekonomii?

VŠE pořádá vždy na začátku kalendářního roku Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty  Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE). Tentokrát se koná v sobotu 6. ledna 2018 od 10:00 hod. ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Psycholog v lednu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.01.2018 16:09:44
Psycholog v lednu

Školní psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba poskytuje konzultace studentům, rodičům a zaměstnancům školy 15., 16., 30. a  31. ledna 2017, vždy od 14 do 17 hodin. V lednu nebude možno sjednat termín v jiných dnech pro nepřítomnost psychologa. 

FF UK vás zve.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.12.2017 08:13:36
FF UK vás zve.

Den otevřených dveří pořádá Filosofická fakulta UK v Praze dne 13. ledna 2018. Více informací najdete na zde.

Vysoká škola ekonomická v Praze vás zve.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.12.2017 12:28:17
Vysoká škola ekonomická v Praze vás zve.

Den otevřených dveří všech fakult. Fakulta financí a účetnictví, Fakulta podnikohospodářská, fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta, Fakulta managementu. 19. prosince 2017, 8.30-14.00 hod. Program:

Hravě o prevenci
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.12.2017 09:54:56
Hravě o prevenci

Další dvě přednášky pro kvinty B a F proběhly dne 8. prosince 2017. Opět je zajistili pracovníci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem a jejich téma znělo: Reprodukční zdraví.

Přihlášky k maturitě zpracovány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2017 19:27:54
Přihlášky k maturitě zpracovány

Dne 1. prosince 2017 odevzdali všichni žáci maturitních ročníků přihlášku k maturitní zkoušce. Celkem se jedná o 148 maturantů a 5 repetentů. Ve společné části žáci volili  žáci český jazyk povinně. 

Studium na Vysoké škole ekonomické
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2017 14:56:29
Studium na Vysoké škole ekonomické

Dne 6. prosince 2017 navštívila seminář sociologie naše bývalá studentka Radka Fléglová. Podělila se se studenty se zkušenostmi ze studia na vysoké škole. S. Vašků

Hravě o prevenci
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.12.2017 20:27:49
Hravě o prevenci

Dvě přednášky pro kvinty C a E proběhly dnes 5. prosince 2017. Zajistili je pracovníci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem a jejich téma znělo: Reprodukční zdraví.

Rozpočti si to!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.12.2017 11:55:08
Rozpočti si to!

Interakivní soutěž Rozpočti si to! je opět tady. Týmy sestavené z žáků středních škol se mohou registrovat od dnešního dne až do 31. ledna 2018. Více zde.

Pomoc psychologa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.12.2017 19:01:16
Pomoc psychologa

Školní psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba poskytuje konzultace studentům, rodičům a zaměstnancům školy v termínech 4.,  11. a 18. prosince 2017 vždy od 14 do 16 hodin. V naléhavých případech možno sjednat individuální termín.

Launch your career in space!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.12.2017 16:23:19
Launch your career in space!

Zajímáte se o kosmické aktivity a rádi byste v tomto oboru nalezli uplatnění? Baví vás kosmický výzkum? Chtěli byste pracovat s kosmickými technologiemi? Rádi byste se dozvěděli o příležitostech, které tento multidisciplinární obor přináší? Přihlaste se na akci 5. prosince 2017 v Praze.

Středoškolská odborná činnost
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.11.2017 11:40:33
Středoškolská odborná činnost

Vyzýváme všechny, kteří to myslí vážně se získáním nějaké odbornosti, aby zvážili svou účast ve středoškolské odborné činnosti. V ročníku2017/18 je stanoven termín pro odevzdání prací na 16. března 2018. Nyní v listopadu 2017 je tedy už čas, začít pracovat.