Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Maturita

Podoba a organizace maturit 2018   Termíny zkoušek 2018  

Seznam četby k maturitě z Čj - Vzor seznamu četby žáka 

Katalogy požadavků ke společné části maturity najdete zde.

Prezentace k maturitě z cizích jazyků jsou zde: Aj, Fj, Nj, Rj, Šj

Kritéria hodnocení u maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.03.2018 12:09:39
Kritéria hodnocení u maturit

Zveřejňujeme dokument Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Teplice ve školním roce 2017/18. Klasifikační stupnice jsme sjednotili s těmi, které platí u zkoušek ve společné části. 

Maturitní komise
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.03.2018 10:42:15
Maturitní komise

Zveřejňujeme seznamy maturitních komisí pro jarní maturitní termín 2018. Šest našich oktáv bude maturovat od 22. do 31. května. Jmenování členů komisí provedl ředitel dne 15. března 2018. Předsedové byli již dříve jmenováni Krajským úřadem Ústeckého kraje. Dokument se jemnováním je zde.

Matematika+
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.01.2018 11:12:45
Matematika+

Připomínáme žákům maturitního ročníku, že se do 15. ledna 2018 mohou přihlásit ke zkoušce Matematika+. Tato zkouška je samostatná, její výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení maturity. Některé vysoké školy ale tuto zkoušku zařadili do podmínek přijímacího řízení.

Přihlášky k maturitě zpracovány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2017 19:27:54
Přihlášky k maturitě zpracovány

Dne 1. prosince 2017 odevzdali všichni žáci maturitních ročníků přihlášku k maturitní zkoušce. Celkem se jedná o 148 maturantů a 5 repetentů. Ve společné části žáci volili  žáci český jazyk povinně. 

Maturitní trénink
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
20.11.2017 07:21:37
Maturitní trénink

Pro přihlášené oktavány se rozeběhlo podzimní zkušební testování, objednané testy můžete spouštět z domova na adrese testovani.scio.cz. Přihlašovací jméno a heslo zůstává v platnosti od říjnových testů Vektor, seznamy mají na školní síti k dispozici i třídní učitelé. Testy je třeba absolvovat nejdéle do 15. prosince 2017.

Přihlášky k maturitě 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.11.2017 17:03:51
Přihlášky k maturitě 2018

Dnes 13. listopadu 2017 všichni maturanti obdrželi prostřednictvím školních mailů tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce. Je třeba jej vytisknout, vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli. Podrobný popis, jak přihlášku vyplnit je zde:

Informace pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.09.2017 16:41:45
Informace pro maturanty

Všem oktavánům dnes 30. září 2017 připomínáme, že na školním webu v sekci Žákům-Maturita jsou již několik týdnů všechny stanovené informace k maturitě: určení formy a organizace zkoušek a také termíny, které stanovuje ředitel.

Dnes probíhají ústní maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.09.2017 08:40:12
Dnes probíhají ústní maturity

Dnes 11. září 2017 zasedají dvě maturitní komise. Zhodnotí výkony žáků při ústních zkouškách a sdělí výsledky písemek - i když ne všech, protože z CZVV přišla tato informace:

Školní seznam literárních děl
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 21:24:00
Školní seznam literárních děl

Jak již patrně oktaváni vědí, musí nejpozději do konce března 2018 vytvořit a odevzdat svůj seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka. Školní seznam literárních děl, katalog požadavků (zde mimo jiné naleznou na straně 10 kritéria pro výběr maturitních zadání) i vzor pro sestavení seznamu naleznou maturanti zde. Dnes je 5. září 2017 - tak pomalu abyste začali se čtením... O. Reich

Rozpis ústních maturit – podzim 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 14:22:11
Rozpis ústních maturit – podzim 2017

Dne 11. září 2017 se budou konat ústní maturitní zkoušky. Zkoušky proběhnou v učebnách č. 11 a 12 a časový rozpis je zde. Pro třídy 8.A, C, D budou zkoušky zahájeny v 8:55 hod. a pro třídy 8.B, E, F v 8:50. V dané časy také předsedkyně maturitních komisí sdělí žákům, kteří psali maturitní písemky z Bi a F, jejich výsledky. Všichni maturanti se dostaví ve společenském oděvu. M. Řeháková

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.08.2017 15:55:29
Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017

Připomínáme, rekapitulujeme a upřesňujeme informace k maturitním zkouškám, které jsou plánovány na září 2017:

Podzimní maturity – termíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 19:40:26
Podzimní maturity – termíny

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Zhodnoťte maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.06.2017 19:08:36
Zhodnoťte maturity

Maturantům 2017 nabízeme možnost vyjádřit se k průběhu maturit. Česká středoškolská unie připravila dotazník s cílem zajistit, aby maturity měly co nejhladší a pokud možno minimálně stresový průběh. Dotazník je zde.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy B, D, E
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:23:25

Od 18 hodin 31. května 2017 se odehrála slavnost označovaná jako vyřazení absolventů. Žáci oktáv B, D a E, kteří úspěšně zvládli maturitu převzali vasvědčení a diplom. Ke slavnostní atmosféře přispěli i hudebníci školního sboru zpěvem Gaudeamus igitur.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy A, C, F
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:15:04

31. května 2017 proběhlo od 17 hodin v aule školy slavnostní rozloučení s úspěšnými maturanty z oktáv A, C, a F. Čerstvým absolventům bylo předáno maturitní vysvědčení a diplom. Atmosféra byla slavnostní, jak se při takové příležitosti sluší.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.05.2017 20:39:39
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve středu 31. května 2017 budeme slavnostně předávat vysvědčení a diplom letošním úspěšným maturantům. Ceremonie v aule školy začíná v 17:00 pro třídy 8.A, C a F, v 18:00 přijdou na řadu třídy 8.B, D a E. Rodiče a další příbuzní jsou vítáni.

Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 08:06:32
Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky

Ve dnech 16. - 25. května 2017 proběhnou ústní maturitní zkoušky. Jejich podrobný rozpis je nahoře v sekci Výsledky/Maturity. Zkoušky jsou veřejné - může tedy přijít kdokoli. Je však třeba dodržovat jistá pravidla, jejichž smyslem je zajistit klid pro zkoušené a důstojnost zkoušky:

Výsledky didaktických testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.05.2017 08:48:02
Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky společné části dnes 15. května 2017 obdrželi maturanti prostřednictvím školních mailů. Tři žáci neuspěli u testu z matematiky a jeden z českého jazyka. Výsledky slohových prací ještě nemáme k dispozici.

Rozvrhy ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.05.2017 15:28:56
Rozvrhy ústních maturit

Zveřejňujeme rozpisy maturitních ústních zkoušek, které proběhnou od 16. do 24. května 2017. Podrobné rozvrhy po třídách a další informace o maturitách a jejich výsledcích najdete zde.

Informace pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2017 13:12:15
Informace pro maturanty

Žákům oktáv, kteří v květnu 2017 ukončí studium, přinášíme informace týkající se organizace konce jejich studia. Více v pdf souboru zde.