Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Maturita

Podoba a organizace maturit 2018   Termíny zkoušek 2018  

Seznam četby k maturitě z Čj - Vzor seznamu četby žáka 

Katalogy požadavků ke společné části maturity najdete zde.

Prezentace k maturitě z cizích jazyků jsou zde: Aj, Fj, Nj, Rj, Šj

Matematika+
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.01.2018 11:12:45
Matematika+

Připomínáme žákům maturitního ročníku, že se do 15. ledna 2018 mohou přihlásit ke zkoušce Matematika+. Tato zkouška je samostatná, její výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení maturity. Některé vysoké školy ale tuto zkoušku zařadili do podmínek přijímacího řízení.

Přihlášky k maturitě zpracovány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2017 19:27:54
Přihlášky k maturitě zpracovány

Dne 1. prosince 2017 odevzdali všichni žáci maturitních ročníků přihlášku k maturitní zkoušce. Celkem se jedná o 148 maturantů a 5 repetentů. Ve společné části žáci volili  žáci český jazyk povinně. 

Maturitní trénink
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
20.11.2017 07:21:37
Maturitní trénink

Pro přihlášené oktavány se rozeběhlo podzimní zkušební testování, objednané testy můžete spouštět z domova na adrese testovani.scio.cz. Přihlašovací jméno a heslo zůstává v platnosti od říjnových testů Vektor, seznamy mají na školní síti k dispozici i třídní učitelé. Testy je třeba absolvovat nejdéle do 15. prosince 2017.

Přihlášky k maturitě 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.11.2017 17:03:51
Přihlášky k maturitě 2018

Dnes 13. listopadu 2017 všichni maturanti obdrželi prostřednictvím školních mailů tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce. Je třeba jej vytisknout, vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli. Podrobný popis, jak přihlášku vyplnit je zde:

Informace pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.09.2017 16:41:45
Informace pro maturanty

Všem oktavánům dnes 30. září 2017 připomínáme, že na školním webu v sekci Žákům-Maturita jsou již několik týdnů všechny stanovené informace k maturitě: určení formy a organizace zkoušek a také termíny, které stanovuje ředitel.

Dnes probíhají ústní maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.09.2017 08:40:12
Dnes probíhají ústní maturity

Dnes 11. září 2017 zasedají dvě maturitní komise. Zhodnotí výkony žáků při ústních zkouškách a sdělí výsledky písemek - i když ne všech, protože z CZVV přišla tato informace:

Školní seznam literárních děl
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 21:24:00
Školní seznam literárních děl

Jak již patrně oktaváni vědí, musí nejpozději do konce března 2018 vytvořit a odevzdat svůj seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka. Školní seznam literárních děl, katalog požadavků (zde mimo jiné naleznou na straně 10 kritéria pro výběr maturitních zadání) i vzor pro sestavení seznamu naleznou maturanti zde. Dnes je 5. září 2017 - tak pomalu abyste začali se čtením... O. Reich

Rozpis ústních maturit – podzim 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2017 14:22:11
Rozpis ústních maturit – podzim 2017

Dne 11. září 2017 se budou konat ústní maturitní zkoušky. Zkoušky proběhnou v učebnách č. 11 a 12 a časový rozpis je zde. Pro třídy 8.A, C, D budou zkoušky zahájeny v 8:55 hod. a pro třídy 8.B, E, F v 8:50. V dané časy také předsedkyně maturitních komisí sdělí žákům, kteří psali maturitní písemky z Bi a F, jejich výsledky. Všichni maturanti se dostaví ve společenském oděvu. M. Řeháková

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.08.2017 15:55:29
Termíny podzimních maturitních zkoušek 2017

Připomínáme, rekapitulujeme a upřesňujeme informace k maturitním zkouškám, které jsou plánovány na září 2017:

Podzimní maturity – termíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 19:40:26
Podzimní maturity – termíny

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Zhodnoťte maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.06.2017 19:08:36
Zhodnoťte maturity

Maturantům 2017 nabízeme možnost vyjádřit se k průběhu maturit. Česká středoškolská unie připravila dotazník s cílem zajistit, aby maturity měly co nejhladší a pokud možno minimálně stresový průběh. Dotazník je zde.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy B, D, E
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:23:25

Od 18 hodin 31. května 2017 se odehrála slavnost označovaná jako vyřazení absolventů. Žáci oktáv B, D a E, kteří úspěšně zvládli maturitu převzali vasvědčení a diplom. Ke slavnostní atmosféře přispěli i hudebníci školního sboru zpěvem Gaudeamus igitur.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy A, C, F
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:15:04

31. května 2017 proběhlo od 17 hodin v aule školy slavnostní rozloučení s úspěšnými maturanty z oktáv A, C, a F. Čerstvým absolventům bylo předáno maturitní vysvědčení a diplom. Atmosféra byla slavnostní, jak se při takové příležitosti sluší.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.05.2017 20:39:39
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve středu 31. května 2017 budeme slavnostně předávat vysvědčení a diplom letošním úspěšným maturantům. Ceremonie v aule školy začíná v 17:00 pro třídy 8.A, C a F, v 18:00 přijdou na řadu třídy 8.B, D a E. Rodiče a další příbuzní jsou vítáni.

Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 08:06:32
Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky

Ve dnech 16. - 25. května 2017 proběhnou ústní maturitní zkoušky. Jejich podrobný rozpis je nahoře v sekci Výsledky/Maturity. Zkoušky jsou veřejné - může tedy přijít kdokoli. Je však třeba dodržovat jistá pravidla, jejichž smyslem je zajistit klid pro zkoušené a důstojnost zkoušky:

Výsledky didaktických testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.05.2017 08:48:02
Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky společné části dnes 15. května 2017 obdrželi maturanti prostřednictvím školních mailů. Tři žáci neuspěli u testu z matematiky a jeden z českého jazyka. Výsledky slohových prací ještě nemáme k dispozici.

Rozvrhy ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.05.2017 15:28:56
Rozvrhy ústních maturit

Zveřejňujeme rozpisy maturitních ústních zkoušek, které proběhnou od 16. do 24. května 2017. Podrobné rozvrhy po třídách a další informace o maturitách a jejich výsledcích najdete zde.

Informace pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2017 13:12:15
Informace pro maturanty

Žákům oktáv, kteří v květnu 2017 ukončí studium, přinášíme informace týkající se organizace konce jejich studia. Více v pdf souboru zde.

Profilové maturitní písemky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.04.2017 14:03:26
Profilové maturitní písemky

V pondělí 24. dubna 2017 čeká 17 žáků maturitní písemná práce z matematiky a 39 žáků z biologie. Ve čtvrtek 27. dubna bude 43 žáků psát maturitní písemku z fyziky. Tak jim všem držíme palce, ať to dobře zvládnou.

Maturitní maraton začíná
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.04.2017 19:41:14
Maturitní maraton začíná

Zátra 11. dubna 2017 začne písemkou z českého jazyka maturitní maraton. Ve 12:00 se 137 maturantů vrhne do víru zkoušek. Pokud jim vše dobře půjde, tak pro ně vše skončí 31. května slavnostním předáním vyvědčení.